DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Midlertidig bylivsgate i Torhovsgata

Blomsterenger, trebenker og en paviljong står nå i Torhovsgata, hvor det tidligere var parkerte biler og grå asfalt. Deler av Torshovgata er midlertidig stengt for trafikk og parkering for å gi plass til lek og sosiale aktiviteter. Det bidrar til å skape et bedre bymiljø og øke byliv i sentrum av Oslo. Den midlertidige transformasjonen skal gi en forsmak på en fremtidig ‘bylivsgate’, som endrer gatens løp fra en vanlig bilgate til en grønn, levende gate. Prosjektet bygger på en visjon om å blåse liv i bybildet ved å skape fine lommer for lek og opphold under tretak, gi plass til uteservering og bedre forhold for syklister og fotgjengere. Kort fortalt skal gaten gjøres om til en attraktiv møteplass – også for surrende insekter.

Det midlertidige bylivsgateprosjekt er en interessant mulighet til å teste hvordan en ide fungerer. Vil det oppstå en favorittbenk? Hvordan vil overvannstiltakene påvirke overvannsnettet? Blir det flere insekter og fugler? Hvordan vil trafikken bli påvirket? Gjennom observasjon og registrering av prosjektets effekt vil vi finne ut flere slike faktorer og ta med oss lærdom videre og utnytte det i fremtiden. Både i Oslos gater, men også andre steder med tilsvarende behov.

BOGL har god erfaring med at skape midlertidige byrom, blant annet fra Fanspottet på Søren Kierkegaards Plads i forbindelse med Tour de France i København og en midlertidig promenade i Trondheim gjennom Nyhavna. Det er et kjennetegn ved de midlertidige byrommene at de er visuelt sterke, skaper bevissthet og tydeliggjør at et sted har endret seg. Midlertidige prosjekter er en testarena før det endelige designet bestemmes.

Utviklingen av Torhovsgata er en del av Oslo kommunes satsing Bilfritt byliv, som startet i 2016. Formålet med bylivsgateprosjektene er å legge til rette for byliv ved å omgjøre gater med midlertidige tiltak. Ved hjelp av for eksempel trafikkreduksjon og omdisponering av gateareal skal gatene invitere til nye byopplevelser og bedre forhold for myke trafikanter. BOGLs design er basert på innspill fra lokalbefolkningen, lokale aktører, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Prosjektet åpnet 30. juni og planlegges å ha en varighet frem til oktober 2024.

.

Tags park, mobilitet, bilfritt byliv, transformasjon, Torhovsgata, møtested, Oslo Kommune, byrom, bærekraftig by, byutvikling, Beplantning, møteplass, byplanlegging

Lokasjon Torhovsgata, Oslo

Oppdragsgiver Oslo Kommune

Årstall 2022-2024

Status Innviet

Fotograf Sigrid Bjorbekkmo

Relaterede prosjekter