DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Slakteritomten

Slakteritomtens nye byrom har blåst liv i et ellers øde og isolert område av byen. De første byrommene på Slagteriet forener rom for gateaktiviteter, kultur, arrangementer og møteplasser med en sammenhengende promenade med grønne oppholdsarealer. Rød er en gjennomgående farge i prosjektet: rødmalte stålkonstruksjoner, promenade i farget rød betong og trestammer og stauder som skyter opp fra en base av knust rød murstein. Det røde, rå og industrielle er identitetmarkører for prosjektet og utformingen trekker tydelige tråder til stedets kulturhistorie og arkitekturarv. Byrom og promenade binder hele området sammen og skaper en helhetlig stedsidentitett, slik at Slagteriet fremhever sin særegen karakter og blir en helt egen plass i byen.

Den røde promenaden er en bred sykkel- og gangforbindelse, som dermed blir Slagterigrundens nye ryggrad, der forbinder byrom, aktiviteter, boliger, veier og stier. Promenaden danner en taggete bane med forskyvninger og kanter som skaper små rom underveis for rekreasjon, sport og lek. Den er sammenhengende og er eksponert i forhold til bebyggelsen, slik at den definerer rom og kantsoner langs hele banen, som oppstår mellom stien og omgivelsene.

Slagtertorget er sentrale torg i bydelen. Torget knytter seg til de gamle slakteribygningene med en bred trapp, som brukes som sitte- og tilskuerplasser ved arrangementer på torget. Det er utformet som en forlengelse av de gamle slakteribygningene og anlagt slik at det er rom for å flytte Slagteriets mange kulturaktiviteter inn i byrommet. Torget fungerer som scene, markedsplass og er allerede blitt en populær møteplass for byens unge og studenter. I tillegg er det skatepark, multibane for gatesport, grillplasser og massevis av sitteplasser.

BOGL vant konkurransen om masterplan for nye byrom på Slagteritomten i 2017. Masterplanen angir en sammenhengende bebyggelsesplan for området og en skisse av bydelens byrom og infrastruktur, samt etappeplan for planens realisering. BOGL har i rollen som totalrådgiver og landskapsarkitekt arbeidet med å realisere byromsprosjekter fra masterplanen over en årrekke. Trinn 1, som omfatter Baneparken, Slagtertorget og promenaden, er ferdigstilt, mens trinn 2 er startet og trinn 3 begynner i høsten.

.

Tags park, Beplantning, bærekraftig by, bypark, plass, ny bydel, boliger, møteplass, byplanlegging, mobilitet, torg, transformasjon, byrom, utviklingsplan, byutvikling, møtested

Lokasjon Holstebro, Danmark

Oppdragsgiver Holstebro Kommune

Areal 600 daa

Årstall 2017-2024

SAMARBEID Lendager Group, Knud Aarup Kappel, OJ Rådgivende Ingeniører (tidligere SlothMøller)

Status 1. premie i invitert konkurranse