DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Nyhavna Promenade

Promenaden i Nyhavna er en midlertidig opplevelsesrik og grønn rute gjennom den tidligere industrihavnen, som i løpet av de neste 10 årene skal forvandles til en levende og attraktiv bydel. Promenaden skaper grobunn for bylivet allerede før byggingen starter, og mens transformasjonen pågår skaper promenaden trygge forbindelser for myke trafikanter og står i vakker kontrast til den rå industrihistorien og de store asfaltveiene.

Nyhavna har en spennende kulturhistorie og er et sted med fantastiske muligheter. Vannet er til stedeværen­de omkring nesten alle kanter, og her er det mange flotte og interessante byggverk som Dora I og II, Svartlamoen og siloer. Det gjør området helt unikt å bevege seg i og skaper en collage av materialer og farger. Nyhavnas mangfold av materialer og farger er vanskelig å konkurrere med. Derfor legger vi med promenaden ikke noe til, vi lager ikke et nytt lag. I stedet trekker vi fra, gir plass og lar spire frem. Vi gir naturen plass ved å bryte opp asfalten og la den spire i sprekkene. Slik at det grønne som allerede siver ut av alle kroker og sprekker i betong og asfalt, blir promenadens gjennomgående og ledende motiv.

Grøntområdet skal illustrere den nye utviklingen og grønne  transformasjon, samtidig som vi lar naturen lede de besøkende rent prak­tisk langs en vakker og trygg turvei.  Beplantingen er også med på å skape en grønn biokorridor gjennom Nyhavna, som er tenkt som et grønt bindeledd mellom bydelens grønne parker og byrom og videre opp til Ladehammeren og Korsvika. Grøntområdet kan inngå som et bærekraftig byggetrinn, og noen av trærne som vokser opp kan inngå som en del av den faste bydelen.

Vi legger til fem byromsinngrep langs gangveien, som på ulikt vis fremhever det unike ved stedene og skaper muligheter for aktiviteter langs gangveien. Aktivitetene utfyller de allerede eksisterende tilbudene i Nyhavna. De fem byrommene er strategisk plassert og samordnet med utviklingsplanen i kvalitetsprogrammet, slik at de midlertidige tiltakene på sikt kan innlemmes i planen som permanente lokasjoner. Det er mer bærekraftig å planlegge slik at byrommene kan bestå eller transformeres dersom det viser seg at de fungerer godt, og er med på å skape en stedsidentitet. Selv om tiltakene er ment for en begrenset periode, er det et steg mot en permanent løsning.

Som en tråd som binder området sammen, snirkler en grønn metalllinje seg gjennom Nyhavna i et lekent samspill med gangruten og omgivelsene. Linjen danner aktiviteter langs ruten og supplerer de fem byrommene og deres funksjoner. Sammen skaper naturen, byrommene og linjen en sammenheng som Nyhavna kan oppleves og kobles sammen mot.

.

Tags planlegging, kaikant, offentlige rom, promenade, mobilitet, Klimasikring, gangruta, Nyhavna, Trondheim, byutvikling, straktiltak

LOKASJON Trondheim, Norge

OPPDRAGSGIVER Trondheim Kommune

ÅRSTALL 2022 - 2023

SAMARBEID Asplan Viak

STATUS Pågående