DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Hvert enkelt prosjekt er en avspeiling av stedet og de menneskene som bruker det. Målet er landskap som både er relevante og interessante å ferdes i og vende tilbake til, både på avstand og helt tett på

Når skønhed skaber forandring

Hos BOGL er vi spesialister på landskapsarkitektur og planlegging, og vi har en klar misjon: Vi vil inspirere, utfordre og engasjere vår omverden med våre prosjekter med utgangspunkt i vår fagkunnskap. Vi tror at skjønnhet skaper forandring.

Skjønnhet oppstår når vi lykkes med å skape vakre, funksjonelle og sosiale uterom som fremmer samhørighet hos alt levende – mennesker, planter og dyr – på stedets premisser. For skjønnhet er i en særstilling når et prosjekt er skapt i dialog med stedets spesielle karakter, muligheter og utfordringer. Det er det som gjør hvert enkelt prosjekt til noe spesielt. Skjønnhet er et sted man har lyst til å komme tilbake til igjen og igjen.

Våre prosjekter skal være med å skape en positiv forandring i hverdagen, lokalt og globalt. Vi ønsker å etterlate en opplevelse av økt livskvalitet hos brukerne fordi de er omgitt av noe vakkert og brukbart. Og vi arbeider med å sikre en grønn og bærekraftig fremtid der natur og mennesker trives og fungerer i fellesskap med hverandre. Selv mindre inngrep og små justeringer kan få stor effekt.

Det generelle og det ekstraordinære

På BOGL jobber vi med alt det som ligger utenom, mellom og ovenpå våre bygninger og byer. I de 10 årene arkitektkontoret har eksistert, har vi mottatt en rekke priser og anerkjennelser for vårt arbeid og vært representert på utstillinger i både inn- og utland. Vi vinner størstedelen av våre oppgaver gjennom designkonkurranser, og ser det som et bevis på at vi alltid leverer et høyt arkitektonisk nivå.

Vi har over 50 utførte prosjekter bak oss, og flere av dem er blitt til attraktive destinasjoner. Det tror vi skyldes vår faglige bakgrunn. Vi er skolerte i å forene det vakre med det funksjonelle og byggbare. Noen ganger med tradisjonelle virkemidler, andre ganger med nytenkende, innovative løsninger.

"Det vi skaper skal brukes av mennesker. Vi jobber mot det estetiske og kunstneriske, men med henblikk på å gjøre hverdagen mer inspirerende, vakker, leken, funksjonell, overraskende og sanselig.”

BOGL er en forkortelse for Bang og Linnet Landskab, og ble grunnlagt av Adam Bang og Jens Linnet i 2009. I dag har BOGL 28 ansatte fordelt på to kontorer i København og Oslo. Arkitektkontoret eies og ledes av landskapsarkitektene Marie Furbo, Adam Bang og Jens Linnet.