DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Sundbyøster Torg

Sundbyøster Torg ligger i et område med villaer og boligblokker på Amager i København. Den er avgrenset av Amagerbrogade, to idrettshaller, et supermarked, en skole og en populær lekeplass, men til tross for de mange aktivitetene har torget vært langt fra å være en bylivsmagnet. Snarere tvert imot. Før BOGLs transformasjon ble torget beskrevet som kjedelig, utrygt, anonymt, tomt og grått. Men det måtte belysning, beleggning, beplantning og byliv rette opp. Torget blir nabolagets ny favorittmøteplass med juletre om vinteren, loppemarkeder om sommeren og spontane møter hele året.

Fem parkplassene utspringer av de ulike funksjonene rundt torget og skaper sammenheng, slik at det virker naturlig å oppholde seg før shopping, etter skoletid eller i en pause fra lekeplassen. Samtidig er parkplassene med på å bryte opp torget i deler og definere det visuelt, slik at det føles mindre og er mer behagelig å bruke. Dette understrekes av at torgets terreng er trykket ned på midten, noe som har resultert i et skålformet, åpent og fleksibelt indre rom. Det senkede terrenget gjør også at de grønne parkplassene skyter opp rundt det indre torget, som har dannet lave kanter. Kantene avgrenser parkrommene, varierer i høyde og er bygget av kalkstein. De taktile steinene leder tankene bort fra byen og sørover mot Stevns spektakulære kystlinje og bakker med sedimentære lag.

Kalkkantene er torgets bærende element og en tolkning av avsetningslagene som dannes i sedimentær berggrunn. For å være sikker på at kantene kunne bygges ble det laget en mock-up på stedet. Kalkstein er et dansk naturmateriale som finnes flere steder i Danmark. Steinene har en lys overflate med naturlige fargeforskjeller – og fossiler. Det betyr at kantene på en gang er et fossilmuseum og morgenkaffebenk, og skaper urbant liv der det tidligere var triste, tomme baksider.

Beplantningen i parkrommene er basert på Amagers fire naturtypologier: gårds- og villahager, strand og samfunn. Her er det klippet og uklippet plen, furutrær, stauder, tindved og velduftende urter. Inspirasjonen fra nærmiljøet kan også sees i de lokale materialene: sand, leire, silt og kalk. De store eksisterende trærne er bevart og sammen med nyplantinger og taktile natursteiner skaper det en myk overgang mellom byrommet i midten, parkrommene og byen rundt.

Arbeidet med å transformere Sundbyøster Plads er utført i nært samarbeid med Københavns kommune, Sundby Områdefornyelse, Prosjektutviklingsgruppen og innbyggerne.

.

Tags transformasjon, københavn, møtested, bypark, bærekraftig by, kalkstein, torg, byrom, byplanlegging

LOKASJON Amagerbrogade ved Smyrnavej, 2300 København S

OPPDRAGSGIVER Københavns Kommune, Områdefornyelsen Sundby

AREAL 4.000 m²

ÅRSTALL 2020-2022

SAMARBEID Artlightcph
Eduard Troelsgaard
Valentin Trafikplanlægning

STATUS Innviet november 2022