DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Passasjen mellom fjord og by

Thisted befinner seg i en vakker beliggenhet nordvest for Limfjorden. Det gamle bysentrumet omfavner havnen med en tett bystruktur, full av svingete gater og plasser, som vitner om Thisteds opphav som en handelsby med sterk historisk tilknytning til vannet. Byen skjuler mange bakgårder og hager trukket tilbake fra de offentlige gatene, som pleide å vrimle av liv. Men passasjen mellom fjord og by forankrer historien om Thisted og forsterker og bringer bakgårdene inn i moderne tid.

Passasjen er en rekke byrom som til sammen danner en ny offentlig forbindelse fra sentrums gågater til havna. Prosjektet er en gjenåpning av en tidligere passasje gjennom bakgårder og skorsteiner som gir en helt annen byromsopplevelse enn det klassiske fotgjengere byrommet. Den er en hemmelig verden som åpner seg for innbyggere og besøkende – en oase full av lokale historier og opplevelser i byens glemte og hemmelige lommer.

Passasjen består av de fire byrommene – Hagen, Smia, Kunstlekeplassen og Bakgården. Byrommenes disposisjon, utforming og materialitet er basert på Thisteds særpreg, stedsbundne kvaliteter og kulturhistorie; byens mange bakgårder og hager, som tildligere var fulle av liv og småbedrifter, samt forholdet til fjorden og kalkstein som et lokalt materiale.

Det helt sentrale byrommet i Passagen er Smia (Smedjen), som ligger ved den gamle smia i Thisted sentrum. Deler av den gamle bygningen er bevart og forvandlet til et overbygd offentlig byrom, som danner et levende, fleksibelt og robust fyrtårn for fellesskapet i byen. Rundt Smia ble det etablert en lokalforening som arrangerer fellesmiddager, loppemarked og konserter. Smia inneholder kjøkken, pizzaovn og oppholdsrom.

Trivelig byliv er et av prosjektets viktigste mål. Derfor finnes det flere gode sittemuligheter langs hele prosjektområdet. Steder hvor du kan sette deg ned med en kopp kaffe i solen, skjermet av trær, mens barna leker. Steder hvor du ikke trenger å kjøpe noe for å oppholde deg. Spesielt i passasjen skapes det nye synergier med de eksisterende byfunksjonene. Her er byrommene multifunksjonelle og fleksibelt tilrettelagt, slik at det er plass til et kort opphold i solen, for lek og sanselige opplevelser, men også for fellesskap og møteplasser, samtidig som det kan romme store arrangementer, konserter, plass til kulturliv, pop-up butikker, fellesservering, loppemarked og brettspill.

Prosjektet er støttet av Realdania-kampanjen «Hovedbyer i forkant» og nominert til Byplanprisen 2023.

.

Tags transformasjon, utviklingsplan, torg, møtested, byrom, bærekraftig by, byutvikling, kalkstein, sosial, bystrategi, møteplass, Byliv, mobilitet

Lokasjon Thisted, Danmark

OPPDRAGSGIVER Thisted Kommune

Areal 1200 m²

Årstall 2020-2022

SAMARBEID Anders Hjortnæs og A&I Rådgivende Ingeniører

STATUS Innviet

Relaterede prosjekter