DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

26.01.23

BOGL vinner konkurranse om en ny klimapark

26.01.23

Vi er glade for å kunngjøre at BOGL har vunnet konkurransen om den nye Klimaparken i Ballerup. Parken skal håndtere vann fra de omkringliggende områdene, øke biomangfoldet og skape oppholdssteder for både insekter, dyr og mennesker. Den skal etableres på Baltorpplænen i en perfekt plassering mellom hverdagsliv og helge, og Jens Linnet, kreativ direktør og partner i BOGL, gleder seg til å tegne enda et prosjekt som kombinerer regnvann og rekreasjon:

”Det er fantastisk at vi enda en gang skal bruke landskapet til å klimatilpasse en by. Det blir spennende å tegne en park til Ballerud, som både løser behovet for regnvannshåndtering, øker biomangfoldet og bruker naturen til å skape sosiale samlingssteder. Parker og klimatilpasning er to av våre kjerneområder, og vi har viktige erfaringer med oss fra Remiseparken, Kulbaneparken og Folkeparken i Odder som vi gleder oss til å bruke her.”

Parken er innrammet av et urbant miljø med en blanding av eierleiligheter og villakvarter. Det danner en hard ramme rundt parken: det frodige og organiske midtpunktet. De to kontrastene – by og land – bidrar til å styrke og fremheve hverandre. En hard kant markerer møtet med byen. Et skiftende, mykt og til tider vått landskap markerer møtet med naturen.

Vi har tegnet en park på naturens premisser, som følger årstidenes gang og endres med været. Etter store regnskyll oppstår det nye innsjøer som endrer parken, som både er et planlagt landskap og et organisk landskap av vann. Det betyr at man etter regnvær kan gå tørrskodd gjennom et skiftende vannpyttlandskap der vannet speiler trekroner og himmelen, og vitner om årtidenes gang. Det våte element referer også til områdets historie som mose og er samtidig med å forme en ny og mer biodivers fremtid i Ballerup.

Borgermester Jesper Würtzen uttaler følgende om den kommende parken:

”Helt fra starten av planleggingen av den nye bydelen på Baltorpplænen har det vært vår ambisjon å få en klimapark, som til tross for sin relativt beskjedne størrelse kan utgjøre en grønn ryggrad i bydelen, til glede for alle innbyggere. Det er viktig for oss at håndteringen av regnvann og hevingen av biomangfoldet kombineres med rekreative kvaliteter. Det tror jeg på at vi får med BOGLs prosjekt. Jeg gleder meg til å spasere inn i den nye parken om tre års tid.”

Det er forventet at Klimaparken skal stå klar ultimo 2025.

Les mer om prosjektet her.