DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

05.12.22

BOGL vinner konkurranse om ny ungdomsskole i Frakkagjerd

05.12.22

GL, HOLON Arkitektur, Sweco og BOGL landskapsarkitekter har vunnet Tysvær kommunes konkurranse om nye Frakkagjerd ungdomsskole og nærsenter.

Bak konkurranseforslaget IRIS ligger en ide om at nærmiljøfunksjonen måtte oppleves kraftfullt i omgivelsene og samspille tydelig med skolen. Bygget burde derfor ikke bli en «typisk skole», litt privatisert, men gi et nytt og friskt svar på kommunens ambisjoner. Løsningen var å tydeliggjøre funksjonsdelingen i plan- og bygningsvolum og å lage en ikonisk form som alle kan lese godt i landskapet og umiddelbart blir nysgjerrig på. Slik vil anlegget kunne gi identitet, stolthet og bygge fellesskap på Frakkagjerd og i Tysvær. Formen har også vært styrt av et ønske om å gi en ny, innovativ løsning på de romlige utfordringene dagens og morgendagens pedagogiske krav stiller.

Landskapsplanen tar utgangspunkt i den naturlige topografien og naturtrekkene i området for å skape et aktivt og mangfoldig læringslandskap. Den nye ungdomskolen skal ikke bare bli et sted for elever, men et supplerende tilbud, og et kulturelt og sportslig nav for hele nærområdet. Sammen fungerer skolen, skolegården og nærområde som et sammenhengende pedagogisk landskapsrom, og lærer barn (og voksne) om biodiversitet, økosystemer, mobilitet og menneskelig avsetning i natur.

I evalueringen heter der blant annet, at IRIS representerer det mest nytenkende og spennende grepet for nye Frakkagjerd ungdomsskole og at,  «Bygget og landskapet sett i sammenheng gir et spennende, variert og opplevelsesrikt skoleanlegg, og landskapsutformingen gir anlegget en detaljrikdom, taktilitet og frodighet som vil gi et flott skolegårdsanlegg og nærmiljøanlegg for nabolaget.»

Landskapsplanen tar utgangspunkt i å berøre minst mulig av viktige og særegne naturverdier, og lar naturlige landskapselementer og topografi være ledende for en variert og aktiv skolegård og nærområde.