DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kulbaneparken

Kulbaneparken er med sine 44.000 m2 en av Københavns største nye parker. Parken ligger i Valby på et område som tidligere huset Valby Gassverk, og som har stått øde siden anlegget eksploderte i 1964. Med stor respekt for områdets historie og terreng er Kulbaneparken utviklet fra ingenmannsland til å bli det pulserende, grønne hjertet i Kulbanekvarteret. Gassverkets historie tolkes og formidles med rekker av skjermende gjerder som markerer eksplosjonslinjer i landskapet og materialer som sort stål og steinmel som refererer til kullet.

Kullbaneparken inneholder bl.a. lekeplasser, brukshager, møteplasser, kunstgress, en pumptrackbane og byrommet «Kulgraven», som både er et overvannsbasseng og et enormt skatelandskap.

Parken er et komplekst byggeprosjekt på toppen av den overbygde Ringstedbane, og med tiden vil den bli grønn og frodig. Det er plantet 735 trær, 6344 piskplanter, 8213 busker, samt tilsådd over 1600 kvadratmeter med blomsterfrø og utlagt nesten 2000 kvadratmeter med blomstrende engmatter.

Parken er en del av en større helhetlig bystrategisk utvikling av Kulbanekvarteret – der tett samarbeid mellom Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, lokale innbyggere, aktører og foreninger ligger til grunn.

.

Tags kulbanen, fellesskap, bevegelse, Lanternen, aktivitetssti, park, kulgraven, bynatur

Lokasjon København, Danmark

Oppdragsgiver Københavns Kommune

Type Park

Årstall 2018-2021

Team Orbicon

Status Innviet