DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kulbaneparken

Kulbaneparken er Københavns nyeste park, og anlegges på arealet oppå tunnelen til Ringstedbanen. Her har det stort sett bare vært mark, og området har tidligere huset Valby Gasværk som gikk i luften under en voldsom eksplosjon i 60-årene. Kulbaneparken utvikles med stor respekt for områdets historie og terreng til å bli bydelens nye hjerte – et rekreativt møtested som skaper sammenheng og fellesskap i området.

Områdets historie som gassverksgrunn fortolkes og markeres på en abstrakt måte i beplantning, stier og i inventarets retninger – som subtile eksplosjonslinjer som trekkes ut fra stedet der eksplosjonen startet. På samme måte refererer materialer og inventar til den tidligere Kulbanen, mens beplantningen består av høye trerekker, enkelttrær, tette naturbiotoper og mer åpne grupper med trær som varieres i en sammenflettet organisk struktur.

Parken rommer fem delområder med hvert sitt fyrtårnprosjekt. Disse bindes sammen av Kulbanen – et uformelt stisystem til små gå- og løpeturer rundt i parken. Området rundt fotballbanen er tegnet som et oppholdssted i solen som oppfordrer unge til uformelle aktiviteter, mens området rundt den bemannede lekeplassen og Lanternen – en overdekket paviljong med utekjøkken og fasiliteter til mindre arrangementer – er det mest intensive området i parken.

Det kuperte landskapet midt i parken utgjør den roligere delen med åpen utsikt til omgivelsene og spredte lunder som skaper små, intime rom til fordypelse. Her vil det også bli satt opp scene og amfiteater oppover skråningen. På Drageryggen reiser terrenget seg på en mer dramatisk måte, og innbyr til lek og bevegelse. Langs aktivitetsstien finner man hoppesteiner, lekeskulpturer og en zipline. Fra det høyeste punktet kan man skue utover området og se Københavns mange tårn. Byrommet Kulgraven innbyr spesielt de unge til opphold med bord og benker, et halvtak og en basketballbane rundt et stort, permanent vannspeil.

.

Tags kulbanen, fellesskap, bevegelse, Lanternen, aktivitetssti, park, kulgraven, bynatur

Lokasjon København, Danmark

Oppdragsgiver Københavns Kommune

Type Park

Årstall 2018-2021

Team Orbicon

Status Pågående