DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Remiseparken

Urbanplanen gjemmer på en grønn hemmelighet. Mellom de store bygningene vokser det agnbøk, skogfuru og lindetrær, og ved den bemannede lekeplassen, Bonderen, går geiter rundt omkring. Remiseparken er en fantastisk grønn lomme i København, og målet med BOGLs fornyelse har vært å forvandle parken til en trygg og attraktiv destinasjon, både for Urbanplanens beboere og resten av byen.

Hovedgrepet er vært å fremheve og styrke Remiseparkens eksisterende kvaliteter, og skape en bedre forbindelse mellom de ulike områdene og aktivitetene i parken. Helt konkret forbinder den nye aktivitetsstien parkens forskjellige deler og skaper den sammenhengen som har manglet. Sammen med de mange ulike naturtypene og stemningene gir det Remiseparken en ny og sterk identitet som et sted med plass til fellesskap, fysisk aktivitet og naturopplevelser i et ellers tettbebygget område.

Aktivitetsstien har en dynamisk form, og går som en hovedåre gjennom Remiseparken. Hovedformålet er å skape en større sammenheng mellom de ulike aktivitetene, områdene og naturtypene i parken. Stien snor seg fremover i et sikksakk-mønster og den varierer i bredden slik at den noen steder legger opp til aktivitet og opphold, og andre steder trekker seg sammen for å gi plass til eksisterende trær og nye forbindelser på langs og tvers.

Overvannshåndtering i Remiseparken omfatter forsinkelse av en blanding av spillvann og regn fra kraftige regnskyll fra det omkringliggende området, og håndtering av hverdags- og skybruddsregn fra Remiseparkens arealer. Anlegget for håndtering av fra skybruddsregn er en forsinkelsesplass, som har som formål å magasinere og forsinke skybruddsbidrag fra områder utenfor parken. For alle elementer har man tenkt inn dobbeltbruk. Det betyr at håndtering av regnvann skjer på en måte som kan brukes rekreativt og bidrar til parkens karakter og kvaliteter. De kan brukes til lek eller opphold i tørrvær, mens de vil stå vannfylte i forbindelse med kraftige regnskyll.

.

Tags boligområde, Aktivitet, landskab, sosial, LAR, BOGL, bynatur, multifunksjonalitet, klimatilpasning, byrom, park, fellesskap

Lokasjon København, Danmark

Oppdragsgiver Københavns Kommune

Type Park

Areal 35.000 m²

Årstall 2016 - 2020

Team Rambøll A/S

Status Utført 2020

Relaterede prosjekter