DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Klimaparken

Summende insekter, glitrende innsjøer og kvitrende fugler skal ta imot Ballerups innbyggere når de trer ut av det bebygde miljøet, ned fra promenaden og inn i naturen – inn i den nye Klimaparken. Parken ligger som en grønn kile med perfekt plassering mellom hverdagsliv og helg, institusjoner og funksjoner. Ballerup Station, NEXT, Baltoppen og en blanding av boliger skaper det urbane miljøet som danner den harde rammen rundt det frodige og organiske midtpunktet. De to kontrastene – by og land – bidrar til å styrke og fremheve hverandre. Klimaparken er omgitt av tre byrom: Plinten, Pladsen og Promenaden, som skaper aktivitet og opphold og danner en levende kantsone mellom bebyggelsen og parken. En hard kant markerer møtet med byen. Et skiftende, mykt og til tider vått landskap markerer møtet med naturen. Et møte som blir ytterligere forsterket av skiftende årstider. Etter store regnskyll oppstår det nye innsjøer som endrer parken, som både er et planlagt landskap og et organisk landskap av vann. Det våte element referer til områdets historie som mose og er samtidig med å forme en ny og mer biodivers fremtid i Ballerup.

Klimaparkens hovedgrep består av en urban kant som rammer inn parken: et grønt og blått midtpunkt. Kanten markerer møtet med byen, her finnes aktiviteter og funksjoner som kobler seg til byen. Men parkens midtpunkt er naturens. Kanten binder området sammen og skaper et tilgjengelig, åpent og rent møte med parken. Vi har løftet kanten, slik at den holder vannet i parkens midtpunkt og vekk fra de omkringliggende bygningene. Den er programmert med forskjellige aktiviteter og tilgjengelige forbindelser på tvers av området. Ved å markere en tydelig overgang til parken understreker vi at man nå trer ut av byens premisser og inn på naturens. Kontrasten mellom de to områdene er med å fremheve Klimaparken og naturen som noe beskyttet og spesielt – som et eventyrland man trer inn i, når føttene forlater kanten og treffer gresset. Samtidig strekkes naturen og parken slik at den kommer helt opp mot kantsonene og blir et nærværende og identitetsskapende element som både visuelt og fysisk er koblet på alle delene av området. En hovedsti binder området sammen på tvers av parken, sikrer nivåfri adgang til landskapet slik at det er mulig å få tilgang til parken både på sykkel, i rullestol eller til fots.

Vann vil bli en viktig del av Klimaparken både visuelt, hydraulisk og biologisk. Tre store, permanente innsjøer gir parken en tydelig identitet som klimapark, samtidig som de skaper levesteder for en rekke planter og dyr som er avhengige av permanent vann. Topografien og regnvannsoppsamlingen er designet slik at det ved mindre regnvannshendelser oppstår et spennende vannlandskap med flere mindre innsjøer. Innsjøene oppstår mellom trær og små bakker, når de lavereliggende delene fylles. Og det danner et spektakulært og poetisk uttrykk, der vannspeilene endrer seg etter nedbørsmengdene. Ved større regnvannshendelser blir noen av stiene oversvømt, men hovedstier, plasser, promenadens øvre del og den handikaptilpassede stien, som løper mellom Plinten, stasjonen og Promenaden, er sikret.

Klimaparken er en park på naturens premisser som følger naturens prosesser og variasjoner gjennom året. Vi etablerer kun nødvendige permeable stiforbindelser og enkelte steder små tredekk og gangbroer. Ved å programmere kantene og utnytte eksisterende områder på fast grunn til plasser og gangveier har vi minimert opprettelsen av slike punkter i selve parken. Alle eksisterende trær i parken bevares, slik at den blir et så stort sammenhengende naturområde som mulig. Et naturområde som skaper et rikt dyre- og planteliv og inneholder gode rekreative oppholdssteder for parkens naboer og besøkende.

.

Tags klimapark, klimatilpasning, overvannhåndtering

Lokasjon Ballerup, Danmark

OPPDRAGSGIVER Ballerup Kommune

ÅRSTALL 2022-2025

Samarbeid Rambøll

Status Pågående

Relaterede prosjekter