DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

13.04.21

BOGL er utvalgt til å delta i parallelloppdrag om havneområdet i Bergen

13.04.21

Laksevågneset er en av Bergens uoppdagede historiske juveler. Området ligger med nærhet til både fjord og fjell, og inneholder store potensialer. BOGL sammen med Knud Aarup Kappel, Urban Creators og Norsk institutt for kulturminneforskning utgjør et av teamene som har blitt valgt til å delta. Bergen kommune mottok i alt 14 tilbud til deltakelse i parallelloppdraget, og BOGL sitt team ble utvalgt med flest poeng. De øvrige team som har blitt valgt ut er ledet av MAD Stavanger og Pir II Oslo.

Laksevågneset er en tidligere industrihavn som ligger tett på Bergen sentrum, Puddefjorden, fjellene og små lokalsamfunn, med en fremtidig byutvikling og fortetting. En særegen kombinasjon av gamle industribygninger, idylliske trehus og en storslått natur karakteriserer området og gjør det til et helt unikt transformasjonsprosjekt.

I dag startet prosjektet med et oppstartsmøte med Bergen kommune og de øvrige teamene. Kommunen ønsker input til hvordan Laksevågneset kan transformeres til et nytt og bærekraftig byområde som samtidig fungerer som en utvidelse av Bergen sentrum. I løpet av parallelloppdraget skal vi utvikle en områdeplan for Laksevågneset og undersøke hvordan områdets identitet både kan fornyes og bevares. Det neste steget i prosessen blir en grundig analyse som skal avdekke de strategiske og langsiktige potensialene for Laksevågneset, og hvordan vi best løser de slik at det kan bli et levende, relevant og interessant sted samtidig som det blir klimatilpasset.

Gjennom mer enn 10 års drift har BOGL utviklet og tilegnet seg ledende kunnskap og kompetanse innen byrom, byliv og smarte klimatilpasninger, for eksempel håndtering av regn- og overvann i byer. Vi har arbeidet med transformasjon og utvikling av havneområder og utvikling av offentlige rom som Nyhavna og Tananger langs den norske vestkysten og Stigsborg Havnefront i Aalborg Danmark. Vi gleder oss til å undersøke hvordan Laksevågneset kan få en ny relevans for Bergen. Parallelloppdraget varer frem til høsten hvor det avsluttes med en utstilling.