DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

21.05.21

BOGL utvalgt til parallelloppdrag om Mjøsfronten i Hamar

21.05.21

Mjøsfronten i Hamar skal de neste årene utvikles til en rekreativ, aktiv og integrert del av Hamar sentrum. Hamar er den største byen i Innlandet og ligger vakkert til langs Mjøsa, men tung infrastruktur ligger som en barriere mellom byen og vannet. Nå har endelig bånnlagte områder rundt jernbanen blitt frigitt slik at byens kontakt til vannet kan styrkes. Byens nærhet til Mjøsa kan styrkes ved å utvikle herlighetsverdien av sjøfronten, skape rekreative destinasjoner og offentlige funksjoner langs og ved vannet.

BOGL er sammen med Holt O’Brien og NIRAS utvalgt til parallelloppdraget om Mjøsfronten i Hamar. Parallelloppdraget har som formål å styrke Hamar som by ved Mjøsa. Sjøfronen skal skape gode muligheter for opphold for innbyggere og besøkende både på land og til vanns. I tillegg skal prosjektet bidra til bedre tilgjengelighet langs strandsonen i Hamar. Vår oppgave i parallelloppdraget er å utvikle et helhetsgrep for området som skal kunne romme bebyggelse, park, rekreative grønne byrom, en gjestehavn, en brygge og vi skal utvikle et fremtidig trafikksystem for området med gode forbindelser mellom sentrum og strandsonen. Parallelloppdraget er allerede i gang med oppstartsmøte 19. mai og skal leveres 2. juli. BOGL har arbeidet med slike sjøfronter i flere prosjekter både i Danmaark og Norge. I København har vi transformert Havnegade i innerhavnen til en rekreativ promenade og i Norge har vi laget masterplan for Nyhavna i Trondheim samt Tananger Havneområde og vi er i gang med utviklingen av Laksevågneset i Bergen. Alle prosjekter hvor vi revitaliserer sjøfronten, styrker byens kontakt til vannet og samtidig klimasikres det for vannstigninger og stormflod.