DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Tananger Havneområde

Tananger står ovenfor en befolkningsvekst på 13.000 de neste 30 år. Det er mere enn en fordobling av innbyggertallet i dag. BOGL sitt vinnerforslag viser hvordan byen kan utvikles til å romme de mange nye borgerne, så Tananger kan markere seg som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke, med utgangspunkt i byens eksisterende kvaliteter.

Vannet er en uunngåelig attraksjon i Tananger og byens historie knytter seg til havet. I helhetsplanen er et foreslag å flytte torget ned til havnen, så havnens kvaliteter og nærheten til vannet bringes i spill som en aktiv del av bylivet. Plasseringen av torget på havnen har den fordel at den samler bylivet, i det forholdsvis lille samfunnet, på ett sted og skaper synergi mellom områdenes funksjoner og aktiviteter. Det vil på denne måten bli et velfungerende og velbesøkt byrom både til hverdags og ved spesielle anledninger.

Vi har gjort oss umake med å ikke tilføye noe fremmed, men i stedet utnytte de eksisterende kvaliteter i Tananger. Vi er veldig opptatt av å jobbe med skjønnheten i det som allerede er. Å gi det plass og skape et sted. 

Helhetsplanen inneholder av samme årsak også et skisseforslag til Fiskernes Hus, som skal fungere som ankerpunkt i byutviklingen og skape overgang mellom vann og by. Fiskernes Hus rommer fasiliteter for lossing av fiskernes fangst og både oppbevaring, rensing og forarbeid av fisken, samt offentlige fasiliteter som fiskeforretning og spisested. Utenfor huset, mot parken, er det også foreslått et utekjøkken med grillplass og et lite røykeri. Fiskernes Hus understøtter fiskeriets enorme betydning for Tananger både tidligere og i dag.

.

Tags torg, havneområde, planlegging, stedsutvikling, park, havneby, bærekraftig utvikling

LOKASJON Tananger, Norge

OPPDRAGSGIVER Sola Kommune

AREAL 25 daa

ÅRSTALL 2019

STATUS 1. premie i åpen plan- og idékonkurranse