DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Skybruddssikring av Strandboulevarden

Strandboulevarden er en av Københavns mest markante veier med sine seks felt og grønne midtrabatt. Biler har lenge hatt førsterett til boulevarden, men nå skal den omdannes fra formell gate til frodig og skybruddssikret byrom. BOGL er totalrådgiver på prosjektet som strekker seg fra Løgstørgade til Nordre Frihavnsgade, og er en del av København Kommunes skybruddsplan.

På 1800-tallet kunne man spasere på stien ’Strandpromenaden’ med vannet på den ene siden og store villaer med hager på den andre. Da Frihavnen ble bygget ut på midten av 1890-tallet, ble Strandboulevarden anlagt med tre rekker med platantrær, ridesti og fotgjengerpromenaden. Og nå over 100 år senere er det igjen på tide å tenke nytt om den klassiske boulevarden. Det kan det være vanskelig å forestille seg i dag, men i fremtiden blir det igjen mulig å spasere på denne delen av Østerbro. Utsikten til havet kommer ikke tilbake, men det gjør fotgjengerpromenaden sammen med høyt gress og busker.

Et grønt parkstrøk skal gjøre Strandboulevarden til et møtested for rekreasjon, og sammen med forsinkelsesbassenger skal det håndtere regnvann i skybruddssituasjoner og rense hverdagsregn før den ledes videre ut i havnen. I alt skal 2000 m3 vann kunne samles opp og forsinkes. De eksisterende linde- og platantrærne får selskap av nye trearter for å øke arts- og biodiversiteten og skape flere sanseopplevelser mellom veibanene.

Strandboulevarden er et av de første skybruddsprosjektene i København Kommune som finansieres utelukkende med medfinansieringsmidler (takstmidler). Det vil si uten tilførte skattemidler til byromsformål som ikke har en hydraulisk funksjon. Prosjektet kan derfor bli modell for en ny og nødvendig type byrom i København i forbindelse med implementeringen av København Kommunes skybruddsplan.

Skybruddssikringen av Strandboulevarden er et eksempel på hvordan klimatilpasning kan tilføre noe positivt til et byrom, og understøtte kvalitetene ved den konteksten den skal inngå i. Prosjektet er et pilotprosjekt i København Kommune i forhold til arbeidet med medfinansieringsmidler uten tilført skattefinansiering, og det kjører samtidig med HOFORs (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) etablering av en skybruddstunnel under Strandboulevarden.

.

Tags offentlige rom, Klimasikring, byutvikling, planlegging

LOKASJON København, Danmark

OPPDRAGSGIVER Københavns Kommune & HOFOR

AREAL 28.500 m²

ÅRSTALL 2018 - 2024

Samarbeid WSP

STATUS Pågående

Relaterede prosjekter