DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kalvebod Fælled Skole

Kalvebod Fælled Skole ligger i utkanten av naturområdet Kalvebod Fælled utenfor København. Skolens landskap formidler overgangen fra den nye byen til naturen, og blir en mykere overgang fra det urbane til det store fredede naturområdet.

Målsetningen for Kalvebod Fælled Skole er å balansere både landskapet og det rike sosiale fellesskapet uten avgrensende gjerder og barrierer verken mot naturen eller byen – samt å skape gode, grunnleggende vilkår for skole- og fritidslivet til barn og voksne.

Kalvebod Fælled Skole er en nybygget barne- og ungdomsskole med idretts- og bevegelsesprofil. I stedet for den tradisjonelle skolegården får barna et bølgende landskap som fremmer intuitiv lek og bevegelse – akkurat som når man er ute i naturen.

Ved å vende innsiden ut på den tradisjonelle skolen, har man skapt en åpen skolegård som er tilgjengelig for alle som bor i bydelen. Når skoledagen er slutt, skal skolen være en aktiv kulturinstitusjon for bydelen. Grensen mellom skole, fritid og lokalsamfunn brytes ned, og de som bor i området inviteres til å bruke idrettshallen og skolens uteområder som et aktivt kulturhus i utkanten av naturområdet Fælleden.

Utsparinger med tett beplantning, inspirert av Fælledens biotoper, skaper le og gir barna naturlige og robuste lekeområder. Kontrasten mellom den levende, urbane overflaten og den tette beplantningen skaper romslige områder og et fantasifullt leke- og bevegelsesunivers for barna. Beplantningen gjenspeiler Fælledens natur med gråselje og hengebjørk i tette klynger, slik at landskapet oppleves som en naturlig forlengelse av Fælleden.

 «Den runde bygningsformen, som vanligvis er litt utilgjengelig, er løst på en veldig fin måte med smart samtenking av landskapet. Andre skoler bør la seg inspirere av landskapsarkitektens måte å tenke landskap fremfor lekeplass.» Københavns Kommunes Bygningspræmiering, 2019

.

Tags LAR, natur, Aktivitet, park, bevegelse, skole, Kalvebod Fælled, leg, BOGL

Lokasjon Ørestad, København, Danmark

Oppdragsgiver Københavns Kommune

Type Skolegård, lek og bevegelse

Årstall 2014-2018

Team Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Dansk Energi Management & Esbensen, Jørgen Nielsen Rådgivende Ing.

Status Innviet mai 2018

Relaterede prosjekter