DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Ørestad Skole

På Ørestad Skole kan barn og unge gå på oppdagelsesferd i det ville buskaset, der små lysninger for lek og bevegelse åpner seg midt i blomstrende kirsebærplomme og hagtorn. Skolens takflate blir en urban skolegård med multibaner og utsikt over byen.

Taket strekker seg mellom skolen og Ørestad Gymnasium, og er gjort om til en moderne skolegård i 7. etasjes høyde. Den store takflaten har overdekket ballbane, grønn oppholdssone og et stort lekeareal med fallgummi. Taket har fasiliteter som henvender seg både til de minste skolebarna og til gymnaselevene. Her har man skapt rammer for at barn og unge skal kunne møtes på tvers av aldersgrupper.

De fargede gummiflatene på takflaten matcher til Ørestad Gymnasiums fargede fasadelameller, og skaper med dette en visuell sammenheng.
En stor trapp går fra taket og ned til kanalen der en ny bro gir adgang til ‘buskaset’. Buskaset er et avlangt grønt lekeareal langs kanalen som er plassert i den eksisterende ville innhengningsbeplantningen som består av hagtorn, slåpetorn og roser.

Buskaset er et villnis av lekemuligheter som barna kan gå på oppdagelsesferd i. Små trehus, husker, klatrevegger m.m. gjemmer seg i små lysninger i buskaset. Alle lekeområdene er skapt av naturlige materialer, og forsterker opplevelsen av å være ute i den ville naturen. En slynget hevet sti, ‘Tarzanstien’, snor seg gjennom beplantningen, og binder de forskjellige områdene sammen. Stien utfordrer barnas motoriske utvikling med balanse og klatrelek. Materialvalg, variasjon av romopplevelser, duften av natur og bevegelsen gjennom buskaset gir barna en multisensorisk opplevelse der alle sanser er aktivert i leken.

.

Tags urban skolegård, skole, sport, bynatur, legeplads, gymnasium, lek

Lokasjon København, Danmark

Oppdragsgiver Københavns Ejendomme

Type Skole, naturlekeplass

Årstall 2011-2012

Status Utført 2012

Team Algren & Bruun Landskabsarkitekter