DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kyststi Springforbi

I 2013 ødela stormen Bodil kyststien ved Springforbi i Taarbæk utenfor København. Sammen med ABSOLUT Landskab har BOGL utviklet en helhetsplan for området for den danske Naturstyrelsen*, og etablert en ny kyststi som er robust for fremtidens klimapåvirkninger. Visjonen er å skape en vakker stiforbindelse med oppholdssteder, beskytte kysten og etablere bedre adgang til vannet. (*Naturstyrelsen er et organ i det danske Miljø- og Fødevareministeriet som ivaretar oppgaver i skog, naturområder og langs kysten.)

Springforbi eies i dag av Naturstyrelsen og ligger mellom Dyrehaven og Øresund. Området består av en høytliggende park på nivå med Strandvejen og en lavtliggende kyststi langs Øresund. Hele området er fredet.

Helhetsplanen bygger videre på Staunings demokratiske visjon om å lage en attraktiv offentlig park der man kan spasere langs vannet. Dette er et markant løft av hele naturområdet til et aktivt naturtilbud for hovedstadens befolkning – piknikområder, naturlekeplasser, fiskebroer, løpestier, broer for kajakkanløp, dykkeplasser, ballbaner, badetilbud, teaterplass og historiske oppslagstavler. Parken inneholder forskjellige opplevelsesområder som appellerer til forskjellige deler av vårt fritidsliv: stille refleksjon, aktiv sport, opplevelser i større grupper eller i den lille familien og på tvers av kulturer.

Helhetsplanen er utviklet i tett dialog mellom Naturstyrelsen, lokalbefolkningen, andre brukere og interessenter, og avspeiler en felles visjon for fornyelsen av et enestående kulturhistorisk naturområde som har stort potensiale til å bli et nåtidig område med innovative løsninger for kystbeskyttelse og rekreative muligheter, og som respekterer områdets enestående beliggenhet og historie.

Første fase av prosjektet, som består av kystsikring og etablering av ny kyststi samt vanntrapp, stier i parken og adgangsveier til kyststien, er utført.

.

Tags klimatilpasning, stiforbindelse, kyststi, park, kystsikring

Lokasjon Lyngby-Taarbæk, Danmark

Oppdragsgiver Naturstyrelsen, Danmark

Årstall 2015-2016

Status Realiseret 2016

Team ABSOLUT Landskab, Ingeniør Jørn Jensen

Relaterede prosjekter