DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Folkeparken i Odder

Biologisk mangfold, bærekraft og grønne byrom er hjørnesteinene i fremtidens byer. Byer som skal møte behovene til mennesker og natur samtidig. Heldigvis går løsningene til begge problemstillinger ofte hånd i hånd og vårt forslag til Odder Folkepark er et eksempel på hvordan grønne byrom kan øke både sosialt bærekraft og biologisk mangfold. Det er en unik mulighet å kunne skape en sentral park i hjertet av Odder, og det er både ambisiøst og visjonært prosjekt å gjøre byens mest sentrale rom og møteplass til en grønn, frodig park.

Vår visjon for Odder Folkepark har utgangspunkt i Odder bekken. Vi ønsker å flette park- og byromsopplevelser på tvers av vannet og skape grøntområder som flyter inn i byen og naturlig binder hele området sammen. Det skal vi for eksempel gjøre ved å etablere en parkpromenade som en grønn kobling på tvers av byen og gjennom parken. Vi skal integrere bekken i parken med små bruer og frodig vegetasjon, der øker det biologiske mangfold i området.

Parkpromenaden er en kobling som går fra nord til sør langs Rådhuset og den fremtidige parken. Trær, belegning og benker inviterer folk inn, og skaper en tydelig sammenheng gjennom byen og parken. Transformatorstasjonen i enden av promenaden skal gjøres om til det dekket byrommet, Rådhusmøllen. Den skal være folkeparkens landmerke og inneholde et fellesrom, dekket utekjøkken og naturlaboratorium. I ukedagene kan byrommet benyttes av barnehager og skoler som ønsker å lære om naturen, mens halvtaket gjør Rådhusmøllen til et opplagt sted å holde piknik, fellesmåltider og andre sosiale arrangementer – selv når det er regner.

Vestre del av Folkeparken blir et stort klassisk parkrom, mens østre del vil ha fokus på vill natur, biologisk mangfold og bærekraft. Spredte trær, variert terreng og plener skaper åpne rom, mens ville, høye gress, stauder og urter rammer dem inn, samtidig tiltrekker de seg sommerfugler, bier og insekter. Sammen med terrenget deler de ulike beplantningene opp parken i større og mindre områder. Det skaper intimitet og variasjon i parkrommene uten et planlagt program, der Odders innbyggere kan selv ta eierskap og bruke arealene som de ønsker – til hverdagsbruk og til (sommer)fester.

Folkeparken er en del av klimatilpasningen til Odder og må håndtere hverdagsregn og skybrudd. Vannet skal blant annet forsinkes i frodige regnbed, mens terrenget ved bekken skal gjøres om til et stort flomområde som kan bakke opp vannet ved skybrudd og gjøres om til et eventyrlig våtmarksområde med trappestein.

Folkeparken har ambisjonen til å bli Odders nye grønne hjerte – et møtepunkt for lokalbefolkningen og turister som appellerer til nysgjerrighet, læring og bevegelse.

.

Tags biologisk mangfold, klimapark, klimatilpasning, Odder Folkepark, overvannhåndtering

LOKASJON Odder, Danmark

OPPDRAGSGIVEr Odder Kommune

Årstall 2020-2022

Areal 7.500 m²

SAMARBEID WSP

status Pågående

Relaterede prosjekter