DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Folkeparken i Odder

Byrom, biologisk mangfold og bærekraft er hjørnesteinene i fremtidens byer. Byer som skal møte behovene til mennesker og natur samtidig – heldigvis går løsningene ofte hånd i hånd. Vårt forslag til Odder Folkepark er et eksempel på hvordan grønne byrom både kan skape samhørighet, sosiale muligheter og økt biologisk mangfold. Det er en unik mulighet for Odder å kunne skape en sentral park i hjertet av byen, og det er både ambisiøst og visjonært å gjøre byens mest sentrale rom og møteplass til en grønn, frodig park.

Vår visjon for Odder Folkepark har utgangspunkt i Odder Å. Vi ønsker å flette park- og byromsopplevelser på tvers av bekken, og skape grøntområder som flyter inn i byen rundt og naturlig binder hele området sammen. Det skal vi for eksempel gjøre ved å etablere en parkpromenade som går som en grønn gjennomfartsvei på tvers av byen og gjennom parken. Vi skal integrere bekken i parken og øke det biologiske mangfoldet rundt, og så etablerer vi et utendørs og sosialt læringsrom, Rådhusmøllen.

Parkpromenaden er en stripe som går fra nord til sør langs Rådhuset og den fremtidige parken. Trær, asfaltering og benker inviterer inn, og skaper en tydelig sammenheng gjennom byen og parken. Bekken går på tvers av parken, og skal være en integrert del av den med små bruer og frodig vegetasjon. Transformatorstasjonen i enden av promenaden skal gjøres om til det dekket byrommet, Rådhusmøllen. Rådhusmøllen skal være folkeparkens kjennetegn, og vil inneholde fellesrom, dekket utekjøkken og naturlaboratorium. I ukedagene kan byrommet benyttes av barnehager og skoleklasser som ønsker å lære om naturen i naturen, mens halvtaket gjør Rådhusmøllen til et opplagt sted å holde piknik, fellesmåltider og andre sosiale arrangementer – selv når det er regner.

Vestre del av Folkeparken blir et stort klassisk parkrom, mens østre del vil ha fokus på vill natur og bærekraft. Spredte trær, variert terreng og åpne plener skaper åpne rom, mens ville, høye gress, stauder og urter rammer inn dem og tiltrekker seg sommerfugler, bier og insekter. Sammen med terrenget deler de ulike beplantningene subtilt opp parken i større og mindre områder og skaper intimitet, slik at det blir variasjon i parkrommene uten et planlagt program. Dette taler for at Odders innbyggere selv kan ta eierskap og bruke arealene som de ønsker – til hverdagsbruk og til (sommer)fester.

Folkeparken er også en del av klimatilpasningen til Odder og må håndtere hverdagsregn og skybrudd. Vannet skal blant annet forsinkes i frodige regnbed, mens terrenget ved bekken skal gjøres om til et stort flomområde som kan bakke opp vannet ved skybrudd og gjøres om til et eventyrlig våtmarksområde med trappestein.

Folkeparken skal i fremtiden bli Odders nye grønne hjerte – et møtepunkt for lokalbefolkningen og turister som appellerer til nysgjerrighet, læring og bevegelse.

.

Tags biologisk mangfold, klimapark, klimatilpasning, Odder Folkepark, overvannhåndtering

LOKASJON Odder, Danmark

OPPDRAGSGIVEr Odder Kommune

Årstall 2020-2022

Areal 7.500 m2

SAMARBEID WSP

status Pågående

Relaterede prosjekter