DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kildegården

BOGL har transformert et tidligere kaserneområde i Roskildes bykjerne til et nytt, samlende byrom, som tilbyr nye muligheter til det eksisterende kultur- og fritidsmiljøet. Ved å oppløse skillene mellom bygningene og skape nye koblinger til den øvrige byen, åpnes området for forbipasserende, som nå i høyere grad utnytter områdets tilbud og muligheter for kultur, aktivitet og rekreasjon.

Utearealene ved Kunstens Hus blir utformet som et aktivitetstorg med plass til kultur, idrett og bevegelsesaktivitet.

Som landskapelig ankerpunkt på torget ligger ’Eventsirkelen’. Eventsirkelen er en integrert, multifunksjonell betong-sirkel i midten, denne skaper rom for opphold, ballspill og skating til hverdags, mens den i forbindelse med større tilstelninger blir brukt som scene. Sirkelen fungerer i tillegg som en forsinkelse av regnvann ved kraftig regnskyll. Det kommer også et utendørs kafémiljø som vil forbindes med loungen som skal etableres i Kunstens Hus.

Funksjonene er disponert så plassen inndeles i mindre rom og nisjer mellom aktivitetssonene. Her kan besøkende sive imellom og under trærne og langs bygningene. Materialer, beplantning og uttrykk varierer fra en aktivitetssone til en annen og gir de forskjellige sonene sin helt egen identitet. Denne disponering sikrer at byrommet fungerer både når det er fullt av liv og når det blir liggende mer stille.

Der er primært brukt natur- og miljøvennlige materialer, samt arbeidet bevisst med store, permeable flater til parkering. Det er en helhetlig overvannsløsning for hele området med en stor regnvannspark i den grønne delen av området.

.

Tags planlegging, overvann, transformasjon, kulturminne, Kultur, byrom

Lokasjon Roskilde

Oppdragsgiver Roskilde Kommune

Areal 9500 m2

Årstall 2016-2019

Team Svendborg Architects, Regnestuen

Status Utført 2019

Relaterede prosjekter