DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

16.12.19

Innvielse av Kvartersparken i Høje Taastrup

16.12.19

Brente mandler og varm drikke holdt kulden på avstand da vi lørdag 14. desember feiret innvielsen av Kvartersparken i Gadehavekvarteret i Høje Taastrup. Barn og voksne var møtt frem for å teste ut de mange tilbudene og fasilitetene som henvender seg til alle alders- og brukergrupper i det sammensatte området.

BOGL har vært totalrådgiver på utforming og utførelse av dette prosjektet som transformerer Gadehavekvarterets sentrale grønne arealer til en samlende aktivitetspark, og gir rammene for det spontane, sosiale livet som ikke finnes der i dag.

Kvartersparken inneholder bl.a. et aktivitetsstrøk med multibane, trampolineskog og Street skate-område, samt en stor sykkellekebane som er utviklet i samarbeid med Dansk Cyklistforbund, og som kan benyttes av både skoler, daginstitusjoner og områdets beboere.

Utgangspunktet for prosjektet har vært å tenke nytt om den eksisterende infrastrukturen, og bil- og mopedtrafikk er nedprioritert til fordel for myke trafikanter. Slik har man gitt plass til de mange nye aktivitetene.

Gatehagekvarteret i Høje Taastrup gjennomgår for tiden en utvikling med store visjoner og nye initiativ og planer som skal utvikle et bedre hverdagsliv og skape nye positive skildringer om kvartalet. Kvartersparken utgjør en viktig del av denne strategiske satsingen.

Les mer om prosjektet her.

Kvartersparken i Gadehavekvarteret er utført i samarbeid med Atkins og arki-lab. Foto av Dennis Lehmann.