DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

01.11.19

Vi vinner åpen konkurranse om sentrumsutvikling i Tananger

01.11.19

BOGL har nettopp vunnet en åpen plan- og designkonkurranse om utviklingen av sentrum i havnebyen Tananger.

”[…] Utkastet har en enkel oppdeling, men er samtidig beskrevet med en rikdom og variasjon som sørger for stor fleksibilitet og robusthet i plangrepet. Juryen lar seg begeistre over bymessigheten i utkastet, og mulighetene det gir for dannelse av en ordentlig stedskarakter for sentrumsområdet. …”, lyder det i dommerbetænkningen.

Tananger står ovenfor en befolkningsvekst på 13.000 de neste 30 år. Det er mere enn en fordobling av innbyggertallet i dag. BOGL sitt vinnerforslag viser hvordan byen kan utvikles til å romme de mange nye borgerne, så Tananger kan markere seg som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke, med utgangspunkt i byens eksisterende kvaliteter.

”Det er vår klare overbevisning at prosjektet vil styrke det maritime miljøet og byens og havnens uvurderlige visuelle, landskapelige og funksjonelle relasjon til havet. Prosjektet samler torg, havn og park i et kraftsenter av aktiviteter og muligheter i Tananger,” uttaler kreativ direktør og partner i BOGL, Jens Linnet.

Vannet er en uunngåelig attraksjon i Tananger og byens historie knytter seg til havet. I helhetsplanen er et foreslag å flytte torget ned til havnen, så havnens kvaliteter og nærheten til vannet bringes i spill som en aktiv del av bylivet. Plasseringen av torget på havnen har den fordel at den samler bylivet, i det forholdsvis lille samfunnet, på ett sted og skaper synergi mellom områdenes funksjoner og aktiviteter. Det vil på denne måten bli et velfungerende og velbesøkt byrom både til hverdags og ved spesielle anledninger.

”Vi har gjort oss umake med å ikke tilføye noe fremmed, men i stedet utnytte de eksisterende kvaliteter i Tananger. Vi er veldig opptatt av å jobbe med skjønnheten i det som allerede er. Å gi det plass og skape et sted,” utdyper Jens Linnet.

Helhetsplanen inneholder av samme årsak også et skisseforslag til Fiskernes Hus, som skal fungere som ankerpunkt i byutviklingen og skape overgang mellom vann og by. Fiskernes Hus rommer fasiliteter for lossing av fiskernes fangst og både oppbevaring, rensing og forarbeid av fisken, samt offentlige fasiliteter som fiskeforretning og spisested. Utenfor huset, mot parken, er det også foreslått et utekjøkken med grillplass og et lite røykeri. Fiskernes Hus understøtter fiskeriets enorme betydning for Tananger både tidligere og i dag.