DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

23.01.20

Nytt år og nytt kontor – i Oslo

23.01.20

Hos BOGL har vi de siste årene opplevd stor vekst og økt etterspørsel etter vår kompetanse i Norge. For å være tettere på våre kunder og samarbeidspartnere har vi derfor åpnet kontor i sentrum av Oslo per 1. januar.

”På et marked som ikke er ulikt det danske der mange store virksomheter forsøker å ruste opp innen bransjens mange forskjelligartede disipliner, står vi sterkt som uavhengig spesialist,” forklarer partner og administrerende direktør Adam Bang.

”Vi kan samarbeide med alle, og bringer en lang landskapstradisjon og stor fagkunnskap med inn i våre prosjekter. Med over 50 utførte prosjekter bak oss og flere på vei, føler vi oss nå klare til å tilby oss til resten av Skandinavia, i første omgang med base i København og Oslo.”

Flere prosjekter på tegnebordet

Sammen med noen av våre nye norske allierte er vi allerede i gang med å bidra til utviklingen av den nye bydelen ”Nyhavna” i Trondheim. Her skaper vi rom for fellesskap og kulturliv i et stort offentlig rom med to betongbunkere fra andre verdenskrig som omdreiningspunkt.

I november vant vi den åpne planleggings- og designkonkurransen om utviklingen av sentrum i Tananger utenfor Stavanger. Her har vi fokusert på byens historiske forbindelse til havet og på dets ressurser som utgangspunkt for et nytt fellesskap rundt byen og dens aktiviteter.

Å ta utgangspunkt i de gitte omstendighetene og stedets forutsetninger går som en rød tråd gjennom utviklingen av BOGLs prosjekter, og tilgangen går igjen i utviklingen av BOGL som bedrift.

Adam Bang håper at denne tilgangen vil være med å sikre en lys fremtid for den norske avdelingen:

”Vi går ydmykt til verks. Vi gir oss tid til å lytte og forstå den konteksten vi jobber i. Det er slik de beste samarbeidene og prosjektene dyrkes frem og oppstår. Derfor er det også denne metoden vi bruker i forbindelse med etableringen av vårt nye kontor.”

BOGLs kontor i Oslo sentrum ligger i Øvre Slottsgate 7. Henvendelser vedrørende samarbeid, prosjekter og nettverk kan sendes til Betina Holt Haraldsen +47 41 28 25 18 bhh@bogl.no.

BOGL er en prisvinnende, skandinavisk arkitektvirksomhet med spesialkompetanse innen landskapsarkitektur og planlegging. Arkitektkontoret gir form til alle de rom og uterom som finnes utenfor, mellom og ovenpå våre bygninger og byer. BOGL er en forkortelse for Bang og Linnet Landskab, og ble grunnlagt av Adam Bang og Jens Linnet i 2009. I dag har BOGL 15 ansatte fordelt på to kontorer i København og Oslo. Arkitektkontoret eies og ledes av landskapsarkitektene Love Sverud, Marie Furbo, Adam Bang og Jens Linnet.