DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Holmliaparken

Sydøst for Oslo i bydel Søndre Nordstrand ligger Holmlia. Et stort, mangfoldig og komplekst område preget av en ulik men tydelig bebyggelsesstruktur. Beboerne beskriver Holmlia som den lille landsbyen, hvor det er tette relasjoner på tross av ulike livsvilkår. I fremtiden kommer denne stemningen til å bli underbygget av en fornyet utgave av Holmliaparken, som BOGL og Byverkstedet har laget et mulighetsstudie av. Selv om parken har en sentral plassering, er nesten bilfri og har både skogsområder, dam og bekkeløp, fungerer den i dag primært som et gjennomfartsområde. Målet med transformasjonen er derfor å skape en park som er trygt og et attraktivt besøksmål. Mulighetsstudiet peker på forskjellige grep som vil kunne omdanne parken og gjøre stedet mer bærekraftig – både med tanke på det sosiale og på miljø. Vi har arbeidet tett sammen med Byverkstedet som har gjennomført et ambisiøst medvirkningsprosjekt med beboere på Holmlia, mens vi har skissert en ny utforming av parken basert på lokale ønsker og en landskapsanalyse av stedet.

Holmliaparken foreslås inndelt i fem soner: Paviljongen, Høyden, Kjøkkenhagen, Lusetjern Vannpark og Sørsiden. De fem sonene skal gjøre det enklere å orientere seg i den store parken, og har hvert sitt tema med forskjellige funksjoner. Vi foreslår blant annet å lage en ny lekeplass ved den eksisterende paviljongen og skape et møtested foran høydedraget og inngangen til Holmlia flerbrukshall og bad. Et utekjøkken ved de eksisterende parsellhagene skal styrke det sosiale fellesskapet i området og gjøre sonen til en viktig identitetsmarkør for brukerne. Sydvest for parsellhagene, hvor fire bekker møtes, er det ofte problemer med oversvømmelser. Her kan Lusetjern Vannpark bruke vannet konstruktivt og være et eksempel på hvordan klimatilpassede løsninger også kan gi en rekreativ verdi til et område. I parkens sydlige del skal forskjellige sportsfasiliteter supplere den eksisterende fotballbanen og skape mer liv og aktivitet.

Akkurat som nærmiljøet er prosjektområdet sammensatt. Det består av forskjellige funksjoner, landskapstyper og terreng, men en 700 meter lang sti skal bli parkens ryggrad og forbinde de forskjellige områdene og skape sammenhenger på tvers. Transformasjonen skal gjøre parken til et trygt og sosialt rom hvor man kan være i aktivitet, sitte på en benk i solen, gå tur, dyrke grønnsaker, gå på oppdagelsesferd i naturen eller bare få en pause fra byen.

.

Tags mulighetsstudie, møtested, regnvann, bærekraftig by, lek, byplanlegging, transformasjon, bypark, betong, læring, utviklingsplan

Adresse Holmlia, Oslo

OPPDRAGSGIVER Bymiljøetaten, Oslo kommune

Team Byverkstedet

Areal 59 daa.

ÅR 2020-2021

Status Mulighetsstudie avsluttet

Relaterede prosjekter