DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Hamar Sjøfront

Helhetsplanen for havnefronten i Hamar knytter byen til vannet og realiserer det store potensialet i beliggenheten rett ved Norges største innsjø Mjøsa. Havnefronten er i dag dominert av parkeringsplasser, og jernbanen ligger som en barriere mellom byen og vannet. Helhetsplanen forandrer havnefronten til et rekreativt område med grønne og sosiale møtesteder som understreker Hamars funksjon som hovedby i regionen – og gjør byen enda mer attraktiv å bo i.

Hamars historie går helt tilbake til 1100-tallet da byen ble opprettet som bispesete ved Mjøsa. Ser man Hamar ovenfra, er byen delt inn i en kvartalsstruktur – et gitter av rette veier som går parallelt med sjøbredden og som tverrgående akser. Bystrukturen danner grunnlag for masterplanen, som forlenger strukturen ned mot sjøen, der det er plassert forskjellige funksjoner i diskret, men direkte forlengelse av de historiske linjene.

Forslaget styrker byens møte med vannet og gjenskaper en sammenhengende, landskapsmessig strandkant som rammer inn byen. Det gjør vi blant annet ved å flytte småbåthavnen, etablere et havnebad og utvide bukten med et strand- og parkområde. Strandparken skal være et grønt og frodig landskapsrom som forlenger sjøbredden og kobler seg på den eksisterende Strandgateparken. En ny promenade skal gå langs bredden av Mjøsa og forsterke den grønne rammen rundt byen. Promenaden blir ryggraden i strandparken og gjør det mulig å sykle og gå mellom de nye funksjonene og byrommene.

Vi forlenger gateforløpene fra Vangsvegen og Enggata nærmere vannet og etablerer en ny sentral plass mot Mjøsa. Plasser danner et åpent rom ved sjøen og er et fleksibelt sted som kan brukes til både konserter, markeder og festivaler – og til hverdagens små pauser og spontane møter.

Ved å samle funksjonene – torget, småbåthavnen, promenaden og havnebadet – skaper vi et kulturelt og rekreativt sentrum i Hamar som gir nytt liv ved Mjøsa og blir et bindeledd mellom den vakre norske naturen og den historiske bystrukturen.

.

Tags mjøsa, mjøsfronten, byplanlegging, parallelloppdrag, sjøfront, hamar

Lokasjon Hamar, Norge

OPPDRAGSGIVER Hamar Kommune

ÅRStall 2021

Areal 50 daa

SAMARBEID Holt O'Brien, NIRAS

Status Parallelloppdrag avsluttet