DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Fremtidens Gårdshage med LOH

Prosjektet er et demonstrasjonsprosjekt for Fremtidens Gårdshager med LOH (Lokal overvannshåndtering), og er igangsatt for å avdekke klimatilpasningspotensialet til de københavnske gårdshager og med tanke på å utvikle grønne og rekreative overvannsløsninger som er spesielt egnet for gårder.

Gårdshagen demonstrerer hvordan klima- og nedsivningsutfordringen i Sydhavnen vendes til noe verdifullt for beboerne. Overvann oppmagasineres og holdes tilbake i synlige blå og grønne overvannsløsninger som sammen danner et vakkert og stemningsfullt hagerom med innsjø og vannkanal. Samtidig er gårdshagen designet med en såkalt klimakant som kan oppdemme et 100-års-regnskyll og dermed holde tilbake, og forsinke, skybrudd på gårdshagens grønne område slik at byens kloakk avlastes.

I gårdshagen anlegges en innsjø av renset overvann som barn og voksne kan vasse i. Innsjøen omkranses delvis av kanter og bakkekammer, som beboerne kan oppholde seg på, delvis av vannplanter som siv og dunkjevle mm., som både understøtter en innsjøstemning og et unikt dyre- og planteliv. Klimakanten, gårdens møbel og klimaløsning, snor seg langs gårdshagens kant, og skaper sammen med beplantning og belegninger en lang rekke større og mindre hagerom og oppholdssteder.

Gårdshagen gjør det utfordrende overvannet til noe verdifullt for beboerne ved å skape effektive og synlige overvannsløsninger som sammen danner vakre hagerom til fellesskap, lek og sanseopplevelser. Gårdshagen gjør materialer som normalt betraktes som avfall til nytt og vakkert gårdsromsdesign som blir til glede for kvarterets beboere. Gårdshagen bygges av gjenbruksbyggematerialer, og hjelper hermed byen med å bli kvitt sitt avfall, spare på våre felles ressurser og reduserer CO2-utslippet.

Gårdshagen er utviklet i en samskapende innovasjonsprosess med beboerne og Københavns Kommunes gårdhageteam. Prosessen har gjort beboerne til medskapere av løsningene, og skapt stor entusiasme og stort eierskap til det samlede design av gården.

.

Tags innovasjon, gårdshage, overvannshåndtering, LOH, klimatilpassing, fellesskap

Sted København, Danmark

Oppdragsgiver Københavns Kommune

Type Bolig, gårdsrom

Årstall 2017-2020

Team Lendager Group, SlothMøller A/S, Orbicon

Status Pågående

Relaterede prosjekter