DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kelleris Hegn

Bærekraftig helhetsplan og masterplan med fokus på fellesskapet mellom mennesker og naturen.

Utviklingsplanen for Boligene ved Kelleris Hegn inspireres av lokale kvaliteter. Området ligger midt i storslått natur, og det har gitt inspirasjon til visjonen “Mennesket tilbake til naturen”. Det gjøres ved å tilpasse seg kjærlig til det som er karakteristisk for dette stedet, og bruke naturen aktivt i utformingen av bebyggelsen.

Boligene disponeres i 11 mindre landsbyer, såkalte “klyngetun”, som tar utgangspunkt i fellesskapet mellom mennesker og naturen, og som er med å skape en sterk, stedbundet fortelling og identitet.

Klyngetunene utformes rundt et felles torg der det nære fellesskapet mellom beboerne dyrkes og utvikles. Boligene plasserer seg slik at de stråler ut av bydelstorget, og lar naturen komme inn og hilse på og være nærværende.

Området åpnes opp slik at det blir mye mer tilgjengelig for beboerne. Der det i dag er marker, kommer det til å være grønne korridorer og rekreative arealer med nye aktiviteter. Bebyggelsen kommer til å forbedre og styrke stiene i området, samtidig som den omkringliggende skogen, stenmurene og mose bevares.

Det nye stinettverket som består av planlagte stier og beboernes egne stier flettes sammen med de eksisterende stiene. Mosen og skogen vil sammen med områdets mange nye aktiviteter skape mange muligheter til en variert naturopplevelse og en identitetsskapende fortelling for beboelsesområdet.

.

Tags skog, LAR, stinett, natur, landsby, boligfellesskap, klyngetun, fellesskap

Lokasjon Espergærde, Danmark

Oppdragsgiver Prosjektselskapet Kelleris, Danmark

Type Helhetsplan for nytt boligområde

Årstall 2017-2018

Team KANT Arkitekter, NIRAS

Status Avlevert 2018