DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

23.04.24

BOGL vinner rammeavtale for Nord-Rogaland

23.04.24

Sammen med Holon arkitekter har BOGL vunnet en 2-årig rammeavtale for arkitekttjenester i Rogaland fylkeskommune i Norge.

I begrunnelsen for å velge Holon og BOGL som rådgivere scorer teamet topppoeng for både “kompetanse og erfaring” og “forståelse av oppgaven”. Der står det blant annet at «leverandøren [har] vist en grundig forståelse av oppdragsgivers utfordringer» og at teamet «ga detaljerte beskrivelser av hvordan disse skal håndteres».

‘Bygg- og eiendomsavdelingen’ i Rogaland forvalter en bygningsmasse på ca. 440 000 m2 som primært består av ungdomsutdanningsinstitusjoner med lek, sport og rekreasjonsarealer. Inkludert i rammeavtalen er derfor rådgivningstjenester vedrørende om- og tilbygg samt nybygg i forhold til dette.

Rådgivningen skal gjennomføres i samsvar med Rogaland fylkes eiendomsstrategi og utviklingsplan for fylkets eiendomsportefølje, som bygger på regionale og nasjonale planer samt FNs bærekraftsmål.

Totalt 2 vinnere av rammeavtale for Nord-Rogaland nordfylket er kåret. Avtalen løper fra april 2024.

Bilde: Frakkagjerd ungdomsskole og nabolagspark (FUS) reiser seg. Kreditering: HOLON Haugesund. Les mer om prosjektet her.