DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Frakkagjerd Ungdomsskole

Frakkagjerd Ungdomsskole er en ny ungdomsskole ca. 1 mil øst for Haugesund i Tysvær kommune. Skolen vil romme 540 elever og skal stå ferdig sommeren 2025. Prosjektet har høye miljøambisjoner med massivtre, lave klimagassutslipp og solcelleanlegg og sikter seg inn på BREEAM-nivå for ambisjoner tilknyttet prosjektets miljøpåvirkning.

Bygget har fått sirkulær utforming, basert på en idé om at nærmiljøfunksjonen skal oppleves som tydelig på samme tid som at skolens fysiske rammer skal ivareta stedets behov i kraft av sin funksjon som opplæringsinstitusjon på en god måte. Bygget vil derfor ikke bli en «typisk skole», men gi et nytt og friskt svar på kommunens ambisjoner. Dette løses ved å tydeliggjøre funksjonsdelingen i plan- og bygningsvolum og lage en ikonisk form som alle kan lese godt i landskapet, og umiddelbart blir nysgjerrig på. Slik vil anlegget gi identitet, stolthet og bygge fellesskap på Frakkagjerd og i Tysvær. Formen har også vært styrt av et ønske om å gi en ny, innovativ løsning på de romlige utfordringene som dagens og morgendagens skolebygg skal svare på.

BOGLs landskapsplan tar utgangspunkt i den naturlige topografien og naturtrekkene i området for å skape et aktivt og mangfoldig læringslandskap. Målet er å berøre minst mulig av viktige og særegne naturverdier, og å la naturlige landskapselementer og topografi være ledende for en variert og aktiv skolegård og nærområde. En snarvei anlegges nennsomt over den grønne kollen, flere nye aktivitetsflater tilrettelagt for idrett og aktivitet opparbeides, og universelt utformede gangpassasjer og amfi bidrar til å sikre likestilt deltagelse. Den nye ungdomskolen skal ikke bare bli et sted for elever, men et supplerende tilbud og et kulturelt og sportslig møtested for hele nærområdet. Sammen fungerer skolen, skolegården og nærområdet som et sammenhengende pedagogisk landskapsrom som lærer barn (og voksne) om biodiversitet og økosystemer.

I evalueringen presiseres det blant annet at konkurranseforslaget IRIS representerer det mest nytenkende og spennende grepet for nye Frakkagjerd ungdomsskole og at, «Bygget og landskapet sett i sammenheng gir et spennende, variert og opplevelsesrikt skoleanlegg, og landskapsutformingen gir anlegget en detaljrikdom, taktilitet og frodighet som vil gi et flott skolegårdsanlegg og nærmiljøanlegg for nabolaget.»

Bilder fra HOLON Haugesund.

.

Tags skolegård, læringslandskap, BREEAM, Frakkagjerd, ny ungdomsskole, Tysvær

Lokasjon Haugesund, Tysvær Kommune

OPPDRAGSGIVER GL Prosjektservice AS

Arkitekt Holon Arkitektur AS

Ingeniør Sweco

Areal ca.16.000 m²

Årstall 2022-2025

Status Detaljprosjekt påbegynt 2023, leveres 1. kvartal 2024. Byggingen har startet.

Sertifiseringer Bygg og uteområde skal oppnå BREEAM-NOR.

Relaterede prosjekter