DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

15.11.22

BOGL vinner konkurranse om promenade i Nyhavna

15.11.22

Nyhavna er under vekst og i begynnelsen av en større og langvarig transformasjonsprosess, hvor industri og havn skal utvikles til en ny bydel. Byutviklingen vil skje gradvis og antageligvis pågå over flere tiår, og BOGL har vunnet konkurransen om at design en opplevelsesrik og trygg rute for myke trafikanter under transformasjonsprosessen. Vårt forslag bygger på visjonen om å skape en sanselig sammenheng som skaper en vakker kontrast til den rå industrihistorien og store asfaltveier og dermed en oversiktlig, og attraktiv promenade gjennom Nyhav­na.

Nyhavnas mangfold av materialer og farger er vanskelig å konkurrere med. Derfor ønsker vi ikke å legge noe til, vi lager ikke et nytt lag. I stedet trekker vi fra, gir plass og lar det spire frem. Slik at det grønne som allerede siver ut av alle kroker og sprekker i betong og asfalt, blir gangveiens gjennomgående og ledende motiv. Vi ’gir naturen plass’ ved å bryte opp asfalten og la den spire i sprekkene. Grøntområdet skal være illustrere den nye utviklingen og grønne transformasjon, samtidig som vi lar naturen lede de besøkende rent praktisk langs en vakker og trygg turvei.

Grunnene til å velge BOGL inkluderer blant annet:

«Forslaget er basert på et veldig oversiktlig og tydelig konsept som vurderes til å være helhetlig, og samtidig variert gjennom gangruta. Det er tydelig at leverandøren har satt seg inn i kvalitetene til området og målsetningene i utarbeidelsen av forslaget. Ved å trekke inn naturen i området og gi gangruten en sterk og gjenkjennbar profil vil dette kunne bidra til å løse trafikale utfordringer, samtidig som forslaget er en sterk veiviser til det som vil komme i videreutviklingen av området.»

COO og daglig leder av BOGLs kontor i Oslo, Betina Holt-Haraldsen, ser frem til å fortsette arbeidet med Nyhavna:

«Jeg er veldig glad for at vi skal designe promenaden til Nyhavna og sette vårt preg på et område som er under så stor utvikling. Mobilitet og trafikk er avgjørende for å skape en velfungerende bydel, og et felt jeg personlig er veldig opptatt av. Og så er det noe fint med at jeg møtte Jens og Adam da vi vant konkurransen om parallelloppdraget til Nyhavna, og at vi nå vinner igjen. Det er full circle.»

Les mer om prosjektet her.