DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

08.11.22

Ti nye formgivere til Nasjonale turistveger

08.11.22

Statens vegvesen har valgt ut fire landskapsarkitektkontorer (av 27 ansøgere) til rammeavtaler om fremtidige Nasjonal turistvegprosjekter – og vi er ekstremt glade for å kunne fortelle, at BOGL er blant de utvalgte! De Nasjonale turistveger har pågått i snart tre tiår og er et av de beste eksemplene på, hvordan arkitektur kan fremheve og støtte naturen og samtidig være en attraksjon i seg selv.

Daglig leder i Oslo Betina Holt Haraldsen er glad for å få muligheten til å være en del av et så ikonisk prosjekt som De Nasjonale turistveger: «Å skape et turistveiprosjekt var bare en fjern drøm, da vi startet kontoret i Norge for to år siden, og vi er stolte og beæret av å bli valgt ut for et så viktig prosjekt.»

 Juryen var sammensatt av representanter fra NLA og NAL og Nasjonale turistveger med sitt arkitekturråd. Søkerne ble vurdert utfra gjennomførte eller påbegynte prosjekter og en redegjørelse rundt kontorets syn på formgiving, materialforståelse, landskapsforståelse og miljøhensyn. Siste utlysning ble avholdt i 2014.

Les mer om turistveger og processen her.

Bilde av høst på Atnsjømyrene, Nasjonal turistveg Rondane, tatt av Frid-Jorunn Stabell.