DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

05.06.23

BOGL designer midlertidig bygate i Oslo

05.06.23

I begynnelsen av året vant BOGL oppdraget med å designe en grønn, midlertidig gate nær Oslo sentrum i forbindelse med Bilfritt byliv. Fokus for Bilfritt byliv er bylivsgater og flere lekeplasser og aktivitetsområder, som skaper en bedre og grønnere by, som er tryggere og mer tilgjengelig for folk i alle aldre.

Den midlertidige transformasjonen skal gi en forsmak på en fremtidig ‘bylivsgate’, som endrer gatens løp fra en vanlig bilgate til en grønn livsgate. Prosjektet bygger på en visjon om å blåse liv i bybildet ved å skape fine lommer for lek og opphold under tretak, gi plass til uteservering og bedre forhold for syklister og fotgjengere. Kort fortalt skal gaten gjøres om til en attraktiv møteplass – også for surrende insekter.

«Vårt fokus har vært å skape en grønn og levende samlingsplass på tvers av alder og interesse. Bilfritt Bylivsprosjektet åpner for å sette mennesker og naturen i fokus, og vi gleder oss til å avsløre vårt design i løpet av sommeren» sier Betina Holt Haraldsen, daglig leder i BOGL Norge

Formålet med bylivsgateprosjektene er å legge til rette for byliv ved å omgjøre gater med midlertidige tiltak. Ved hjelp av for eksempel trafikkreduksjon og omdisponering av gateareal skal gatene invitere til nye byopplevelser og bedre forhold for myke trafikanter.

BOGL har god erfaring med midlertidige byrom, blant annet fra Fanspottet på Søren Kierkegaards Plads i forbindelse med Tour de France i København, de kommende paviljongene på Søren Kierkegaards Plads og en midlertidig promenade i Trondheim gjennom Nyhavna. Det er et kjennetegn ved de midlertidige byrommene at de er visuelt sterke, skaper bevissthet og tydeliggjør at et sted har endret seg.