DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

21.03.24

Vinner konkurransen om Norrköping sentralstasjon

21.03.24

Sammen med Wingårdhs, Fredriksson Arkitektkontor og Sigma Civil har vi vunnet konkurransen om Norrköpings nye sentralstasjon. Ambisjonen med konkurranseforslaget er å skape et harmonisk og levende miljø der historiske og moderne elementer flettes sammen.

I forbindelse med byggingen av den nye høyhastighetslinjen «Ostlänken» mellom Stockholm og Linköping planlegger Norrköping kommune en ny sentralstasjon som skal danne utgangspunkt for et større byutviklingsprosjekt i distriktene rundt. Det nye stasjonsområdet bygger videre på byens sterke parkpreg og grønne områder, og skaper et sammenhengende offentlig rom for hele byen med stasjonen i sentrum.

I den nye parken, mellom den gamle og den nye stasjonen, gjenbrukes de gamle plattformene sammen med dekker og trær og danner nye strukturer i byrommet. Parken nord for den nye stasjonen er friere i utformingen og oppfordrer til lek og aktivitet.

– Vi er veldig beæret over å få lov til å bidra til utviklingen av Norrköpings nye trafikk- og sosiale møteplass, og griper fatt på oppgaven med stor ydmykhet. Vårt fokus på resirkulering av materialer og planter stammer nettopp fra respekt for stedet og dets iboende potensial og kvaliteter, sier Jens Linnet, kreativ direktør og grunnlegger av BOGL.

– Det er fantastisk at man som by satser så mye på å styrke togtrafikken og ser mulighetene i å tenke helhetlig på sammenhengen mellom grønne mobilitetsløsninger, byutvikling og sjenerøse, grønne byrom. Vi ser for oss at Norrköping sentralstasjon skal bli et moderne mobilitetsknutepunkt som samler og forbinder den nye stasjonen og distriktet med Norrköpings historiske sentrum både fysisk og mentalt.

Nå går arbeidet med utformingen av den nye stasjonen i Norrköping inn i neste fase, hvor teamet i samarbeid med Trafikverket, Jernhusen og kommunen skal viderebehandle vinnerforslaget.

– Vi synes at Railway Renaissance har løst møtet mellom jernbanen og byen på en fin måte, sier Josef Erixon, prosjektleder ved byggekontoret og formann i jurygruppen.

40 team søkte om å bli med i konkurransen, hvorav 4 ble plukket ut til å delta. De tre andre teamene var Byrån för Arkitektur & urbanism – BAU, Kengo Kuma & Associates og Masu Planning; Elding Oscarson, Kragh-Berglund, UrbanWorks, Urban Creators og DIFK Florian Kosche; Grimshaw International Limited, Tengbomgruppen, Arris, Tyréns Sverige.

Les mer om prosjektet her.

Visualisering: Wingårdhs