DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

05.03.24

Frakkagjerd ungsomskole kvalifiserer for grønt lån

05.03.24

Byggingen av Frakkagjerd ungsomskole har startet og den karakteristiske runde formen står allerede i det vakre landskapet.

Frakkagjerd ungdomsskole blir det første og største bygget i sitt slag som kvalifiserer for et grønt lån fra banken. «Grønne lån» er finansieringslån med lavere rente som stilles til prosjekter som oppfyller strenge miljøkrav. Bygg og uteområde skal oppnå BREEAM-NOR som er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. I BOGL jobber vi spesielt med naturrestaurering, naturlig overvannshåndtering, gjenbruk, ombruk, nøysomhet og merverdi – og de ferdighetene er i stor grad brakt inn her.

Landskapsplanen tar utgangspunkt i den naturlige topografien og naturtrekkene i området for å skape et aktivt og mangfoldig læringslandskap. Den nye ungdomskolen skal ikke bare bli et sted for elever, men et kulturelt og sportslig nav for hele nærområdet.

Hvis du ønsker å se byggefremdriften, kan du følge den live her.

Les mer om prosjektet her.

Bilde fra HOLON Haugesund.