DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Norrköping sentralstasjon

Norrköping kommune planlegger å bygge en ny sentralbanestasjon som en del av en større utvikling av byen og dens infrastruktur. Målet med prosjektet er å skape et nytt stasjonsområde med levende, offentlige rom; et fremtidig trafikk- og sosialt knutepunkt og et symbol på et trygt, sikkert og bærekraftig Norrköping.

Vi møter kommunens målsettinger med en visjon om å skape et harmonisk og attraktivt miljø, hvor historiske og moderne elementer flettes sammen på en overbevisende måte. Stasjonsområdet blir en forlengelse av den opprinnelige sentralstasjonen og utfolder seg rundt en nord-sør-akse som knytter stasjonsområdet til sentrum og byen rundt. Aksen er utformet som en omfattende bystripe som går under og fordeler passasjerer til og fra den nye, opphøyde stasjonsbygningen og binder dermed byen sammen i ett, sammenhengende byrom. Parkveien er innrammet av nye allétrær, som gir assosiasjoner til Norrköpings mange promenader, som er et særtrekk ved byen.

Det nye stasjonsbygget deler naturlig byområdet i to større byrom, Södra parken og Norra parken. Södra parken er et urbant byrom med en streng geometri arrangert rundt et hevet gressteppe, et vannspeil og velordnede trerekker. Spredte paviljonger og en overbygd promenade er plassert langs kantene av parkrommet, som er bygget av resirkulerte materialer fra den tidligere stasjonsbygningen. Jernbanespor fra det tidligere jernbaneområdet er integrert i byrommet som kulturelle og historiske spor som forteller om byens utvikling og historie. Her er det plass til uteservering og midlertidige arrangementer som matmarked eller basar, og parken har et mer urbant preg som spiller sammen med den nærliggende Karl Johan parken.

Norra parken er et mer uformelt byrom med plass til rekreasjon og større arrangementer. Allétrær rammer inn en stor, opphevet plen som skråner mot sør og terrasser ned mot en fremtidig skole i det nordvestre hjørnet. En stor temalekeplass inspirert av Norrköpings tekstilindustrihistorie gir et utgangspunkt for lek og bevegelse. Parken er også innredet med bl.a. en kiosk, paviljonger og regnbed, samt grupper av blomstrende flerstammede trær.

Gjenbruk av lokale materialer, inventar og bygningsdeler står sentralt i prosjektet. Dagens stasjonsområde er bygget av gode solide materialer som enkelt kan leve videre. Dette gjelder for eksempel en stor mengde granitt som kan gjenbrukes i de opphøyde sitteområdene i parkområdene. Plattformstakene gjenbrukes som dekke for promenaden langs Södra parken og stolpene fra luftledningene får nytt liv som en del av temalekeplassen i Norra parken.

Vår kartlegging av de eksisterende trærne gjør også gjenplanting av eksisterende trær som kirsebær og lønn sannsynlig, noe som sammen med de andre gjenvinningstiltakene vil bidra til å videreføre Norrköpings identitet og skape gjenkjennelse i det nye stasjonsområdet. Forslaget inneholder også en langsiktig strategi for klimatilpasning og håndtering av ekstreme værforhold som bl.a. inkluderer integrert regnvannshåndtering i kantsonene, vannspeilet og de mange permeable overflatene.

Prosjektet har som mål å gjøre det spesielt enkelt for myke trafikanter å komme seg rundt. Strømmen til og fra stasjonen er gjennomarbeidet, slik at du trygt og enkelt kan starte eller fortsette reisen til fots, på sykkel eller med kollektivtransport, og det er vurdert å optimalisere tiden de reisende bruker på å bytte fra en transportform til en annen. Det er for eksempel overbygde, funksjonelle sykkelparkeringsplasser og trikke- og bussholdeplasser i umiddelbar nærhet av plattformene og en nyanlagt supersykkelvei.

.

Tags

Lokasjon Norra Promenade, Norrköping

Oppdragsgiver Norrköping kommune

År 2023-2024

Arkitekter Wingårds, Fredriksson Arkitektkontor

Ingeniør Sigma Civil

Status 1. premie i invitert konkurranse 2024. Pågår.

Visualiseringer Wingårdhs