DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Sundholm Syd

Sundholm Syd er et AlmenBolig+-prosjekt* i Ørestaden like ved Dr-byen i København.

Prosjektet er en frodig grønn bebyggelse med mange oppfordringer til fellesskap midt i byen. Boligene er plassert i en rekke punkthus som er plassert fritt på denne gamle gartnerigrunnen. Området bindes sammen av et grønt hagemiljø med store frittstående trær, nyttehager, felles leke- og oppholdssteder samt en semiprivat kantsone av treterrasser langs bygningene.

Hver bolig har sin egen “pixihage”, en liten nyttehage, der beboerne kan dyrke tomater, plante blomster eller holde høns. Alle takflater har grøntinnslag og “pixihagene” er lett nedsenket slik at de kan brukes til forsinkelse av regnvann ved kraftige regnskyll.

Sundholm Syd er et godt eksempel på et boligprosjekt der man har lykkes med å skape billig og bærekraftig boligbygging av høy kvalitet. Forholdet mellom bolig og uterom inviterer til menneskelig interaksjon og godt naboskap. Landskapet rundt bygningene er skapt med øye for detaljer i arkitekturen, samtidig som det har en særegen identitet som gir området en samlet helhet.

Prosjektet fikk Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2015. Prisen deles ut til gode og vakre bygninger oppført eller renovert i Københavns Kommune.

*AlmenBolig er en spesiell dansk leiekonstruksjon for billige boliger.

.

Tags interaksjon, social, overvannshåndtering, boligområde, kantsone, grønn bebyggelse, hagemiljø, oppholdssted

Sted København, Danmark

Oppdragsgiver Boligforeningen 3B

Type Allmenne boliger

Årstall 2011-2015

Team AI Gruppen

Status Utført 2015

Foto Torben Åhndal

Relaterede prosjekter