DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Slakterigrunnen

Holstebro har vært en markant kulturby i mange år. Med nedleggelsen av det historiske slakteriet og den påfølgende renoveringen av de gamle slakteribygningene har Holstebro nå fått et nytt sentrum for kultur, kreativitet og ungdomskultur nær byens sentrum. BOGL er totalrådgiver på forvandlingen av byrommet, som i løpet av de neste par årene skal gjøre Slakterigrunnen til en forvandlet bydel med boliger, utdannings- og kulturtilbud.

Med utgangspunkt i stedets eksisterende arkitektur, historie og blomstrende kultur endres Slakterigrunnen til et lekent og rått kulturlandskap der aktiviteter i Slakteriet og VIA University College inviteres ut til allmennheten, slik at eksperimentelle og nye kulturelle kombinasjoner oppstår.

Vår visjon for prosjektet er å skape en moderne og mangfoldig kulturpark. Et landskap der stedets kvaliteter er grunnlaget som rommer en stor variasjon i opplevelser og tilbud, slik at det skapes rom for mangfold av brukere og arrangementer. Derfor har vi jobbet for å inkludere både det industrielle og urbane så vel som det sensuelle, grønne og frodige, fra høy intensitet til det intime og rolige. Forslaget understøtter og styrker Slakteriets aktiviteter og skaper en kulturpark, som bindes sammen med nye kunstscener, byrom og møteplasser som igjen inviterer alle brukere av området ut i det offentlige rom.

.

Tags byrom, Aktivitetspark, fellesskap, bynatur, kulturpark, boliger, kulturlandskap, møteplass

LOKASJON Holstebro

Oppdragsgiver Holstebro Kommune

Type Masterplan og transformasjon av urbane områder

Areal 600 ha

Årstall 2017-2022

Team Lendager Group, Knud Aarup Kappel, SlothMøller

Status Pågående

Relaterede prosjekter