DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Farum Midtpunkt

Aktivitetsparken er en urban park for sportsaktiviteter, bevegelse, opphold og lek. Aktivitetsparken har fasiliteter til en rekke aktiviteter: bordtennisbord, fotballbord, dansescene, kunstgressbane til 7er-fotball, multibane, klatrevegg med flere vanskelighetsgrader, ’gamer room’ til dataspill og avslapping, trampoliner, sparkesykkelbane og mye mer.

Farum Midtpunkt demonstrerer et landskapsprosjekt med høy arkitektonisk kvalitet der det er viet stor oppmerksomhet til både helhet og detaljer. Hvis du går på oppdagelsesferd i prosjektet, finner du lekne løsninger og elegante motiver som gangbroen, som slynger seg mellom trekronene og gir et nytt blikk på bebyggelsen, naturstien med stålristene, som åpner et ellers lukket område opp for offentligheten og gir mulighet til å komme tett inn på naturen. I aktivitetsparken fletter aktiviteter og åpne rom seg sammen til et lappeteppe av flater og funksjoner. Aktivitetsparken kobler sammen bebyggelsens mange nivåer som før ikke hang sammen. Man kan for eksempel rutsje fra butikkstrøket i 2. etasjes høyde ned til multibanen.

Farum Midtpunkt balanserer mellom det kunstneriske og det funksjonelle. Prosjektet er både robust og enkelt. De ulike elementene inneholder både en råhet og en utrolig oppmerksomhet til å skape finurlige og vakre detaljer. Aktivitetsparken har skapt større trygghet for beboerne, mer liv i området og en bedre kobling til Farum by.

En viktig årsak til prosjektets suksess er at beboerne er tatt med på råd. Representanter for de rundt 3500 beboerne i Farum Midtpunkt ble tidlig tatt med i prosessen. I løpet av arbeidet etablerte rådgivergruppen en tegnestue i området i en uke. Her kunne beboerne besøke arkitektene, og det ble arrangert workshops der de unge i bebyggelsen sammen med rådgiverne utarbeidet forslag til hva den nye aktivitetsparken skulle inneholde. Mange av forslagene er realisert med aktiviteter for både små og store barn.

Prosjektet har blant annet fått støtte av ’Det gode Boligliv’– en Realdania-kampanje* som støtter fysiske prosjekter som utvikler allmenne boligområders felles fasiliteter og viser nye veier til et godt boligliv. (*Realdania er en dansk forening som jobber for å skape livskvalitet for alle gjennom byggede miljøer.)

.

Tags byutvikling, Aktivitetspark, fellesskap, belysning, hagesti, Farum Midtpunkt, gangbro, natursti, byrom

Lokasjon Farum, Danmark

Oppdragsgiver Furesø Boligselskab v. KAB

Type Aktivitetspark, byrom, renovering

Årstall 2013-2016

Team Rambøll

Status Utført 2016