DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

08.09.23

Oppstartmøte på Tønsberg stasjonsområde

08.09.23

Mobiltetsløsninger som gjør det enklere å ta klimavennlige transportvalg, klimatilpassede landskapsgrep med økt biologisk mangfold og bymessig plangrep tilrettelagt for myke trafikanter er bare tre av målene for utviklingen av Tønsberg stasjonsområde. Sammen med Dyrvik Arkitekter og Rambøll skal vi lage en paralleloppdrag for mulighetsstudie for området, og i går var der oppstartsmøte med felles befaring og presentasjoner. Høsten 2023 skal mulighetsstudie utarbeides og gjennom dette parallelloppdraget.

Stasjonsområdet ligger i bysentrum og har et stort transformasjonspotensial. Prosessen er satt i gang av Bane NOR eiendom og Tønsberg kommune, og planområdet strekker seg fra Eckersbergs gate i nord til Halfdan Wilhelmsens allé i sør.

Vi gleder oss til å starte oppgaven og undersøke, hvordan stasjonsområdet kan bli et mer effektivt trafikknutepunkt med god mobilitet for alle trafikantgrupper.

I tillegg vant BOGL, Dyrvik og NCC vunnet konkurransen om å tegne det nye tingshuset i Tønsberg.