DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

01.09.23

Nye uteområder for ungdomsklubben på Haugenstua

01.09.23

Sammen med Byantropologene prosjekterer BOGL nye uteområder for ungdomsklubben på Haugenstua. Og en viktig del av designprosessen er å spørre prosjektets eksperter, barn og unge som bruker klubben, om råd.

Byantropologene har besøkt ungdomsklubben ved flere anledninger og snakket og tegnet med de unge brukerne om deres drømmer for de nye uteområdene. Gjennom en kartlegging av brukergruppens ulike behov har innsikten fra studiene dannet grunnlaget for en illustrasjonsplan, som er brukt i den videre dialogen. Barna og ungdommene har vært involvert i utarbeidelsen av illustrasjonsplanen gjennom designaktiviteter som å komme med forslag til ny inngangsdør, opptegning av ballaktiviteter og design av portal og skilt.

BOGL har vært designkonsulent på de tidlige studiene – og vi ser frem til å jobbe videre med dette viktige prosjektet sammen med Byantropologene, barna, ungdommene, de voksne på klubben og bydelen. Forvandlingen skal gjøre at dette oppleves som en ungdomsklubb med innbydende uteområder. Inngangspartiet skal oppdateres og belysning skal markere hvor klubbens uteområder er. Det må bli bedre plass til ballek, god sykkelparkering og sosiale oppholdssteder tilpasset ungdom.

Foto tatt av byantropologene.