DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

31.08.23

BOGL, Dyrvik og NCC vinner konkurranse om Tønsberg tinghus

31.08.23

Der skal bygges et nyt, felles tinghus i Tønsberg for Vestfold tingrett, Vestfold jordskifterett og Agder lagmannsrett – og BOGL, Add Arkitekter (tidligere Dyrvik) og NCC er valgt til at lave prosjektet!

Tinghuset må bygges av materialer av høy kvalitet og gi noe tilbake til byen, og bygningen og utearealene skal fungere i en helhet. I tillegg har prosjektet fokus på tilgjengelighet og universell utforming og overvannshåndtering. Prosjektet vil bli Vestfolds første utslippsfrie byggeplass og det er ambisiøse miljøkrav og store ambisjoner om betydelige reduksjoner av klimagassutslipp.

BOGL har tidligere arbeidet sammen med Dyrvik Arkitekter på transformasjonen og utviklingen av Torp Bruk i Fredrikstad, og til daglig deler vi kontor på Grensen i Oslo.  

Illustrasjoner: Dyrvik Arkitekter.