DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

29.01.20

BOGL er invitert til konkurransen om fjordpassasjen i Thisted

29.01.20

På mandag var vi i Thisted på oppstartsmøte for konkurransen “Passasjen mellom fjord og by”. I denne konkurransen skal vi undersøke hvordan en passasje i midtbyen kan gjenåpnes slik at den i fremtiden utgjør en viktig forbindelse mellom by og fjord og forbedrer byens eksisterende nettverk av torg og plasser. Prosjektområdet omfatter både en rekke bygninger og byrom som skal transformeres og tilpasses slik at de legger til rette for et aktivt byliv med respekt for de kulturhistoriske lag.

BOGL er valgt ut til å delta som ett av tre arkitektkontor. Thisted Kommune kårer en vinner 15. april.