DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

21.11.23

BOGL styrker ledelsen med ny COO i København

21.11.23

Prosjektporteføljen og staben har vokst jevnt de siste årene. Derfor styrker vi nå BOGLs ledelse med ansettelsen av Camilla Ryberg som designstudioleder i en nyopprettet stilling i København. Camilla kommer med 15 års erfaring fra Københavns Kommune, blant annet som leder for ulike regionale fornyelsessekretariater. Hun er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet med fordypning i samfunnsansvar (CSR) og har diplom i ledelse med fokus på tverrfaglig ledelse. Ansettelsen markerer et viktig steg i tegnestuens profesjonalisering og skal sikre et godt arbeidsmiljø:

«Vi er veldig glade for å kunne ønske Camilla velkommen som vår nye designstudioleder. Hun er ekspert på å lede ansatte i komplekse byutviklingsprosjekter, og vi er overbevist om at hun er den rette for å sørge for at det fortsatt er et godt arbeidsmiljø på tegnestuen – også i travle perioder. Vi tar det å bli en større bedrift på alvor og vet at det ikke bare krever flere landskapsarkitekter, men også en kontinuerlig profesjonalisering av ledelsen. I hvert fall hvis vi skal fortsette å drømme stort på BOGLs vegne og utvikle de mest spennende og ambisiøse prosjektene. Og det skal vi.” sier administrerende direktør i BOGL, Adam Bang.

Som designstudioleder har Camilla ansvar for personalledelse og daglig drift og er en del av den strategiske ledelsen. Hennes primære arbeidsområder er økonomi og kapasitetsstyring samt kompetanse- og organisasjonsutvikling. Hun vil ha en nøkkelrolle i å implementere designstudioets strategier og styrke de interne prosessene slik at BOGL forblir en inspirerende og trivelig arbeidsplass:

«Arkitektbransjen er preget av raskt tempo, korte tidsfrister og et krav om alltid å levere på et meget høyt kreativt og profesjonelt nivå. Arbeidsprosessene gjør at det virkelig er viktig med en tilstedeværende leder som kan sørge for at alle trives best mulig. Rollen min vil i stor grad være tilrettelegging, og jeg vil fokusere på å skape gode prosesser for samarbeid både internt og eksternt. Tverrfaglig ledelse handler kort fortalt om å skape rammene for at de rette menneskene kan forstå hverandres perspektiver og snakke og jobbe godt sammen», sier Camilla Ryberg.

Selv om Camilla er ny i arkitekturens verden, gjør hennes mangeårige erfaring fra Københavns kommune, at bransjen ikke er helt ukjent for henne. Tvert imot har hun inngående kunnskap om byutvikling, hvor hun særlig har jobbet med innbyggerinvolvering:

«Min bakgrunn gjør at jeg vet hvor viktig velfungerende, vakre byrom er for et nabolag og dets beboere. Derfor føles det riktig å begynne på BOGL, hvor både mennesker, natur og klima står i fokus i prosjektene. Etter mer enn et tiår med København kommune, gleder jeg meg til å prøve å sitte på den andre siden av bordet som rådgiver. Jeg har fulgt BOGL fra sidelinjen og har alltid vært veldig imponert over BOGLs løsninger, som kombinerer høy estetikk med løsninger på aktuelle samfunnsproblemer og en følelse av stedsidentitet. Jeg ser frem mot å samarbeide med alle og bidra til å skape et inspirerende og støttende miljø slik at vi kan fortsette å levere levende landskapsarkitektur, sier Camilla Ryberg.

Camilla Ryberg tiltrådte stillingen 1. november 2023 og kan kontaktes på cr@bogl.dk.