DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

15.08.23

Jens er hovedtaler for FÍLA i Reykjavik

15.08.23

Denne uken holder de nordiske landskapsarkitektforeningene styremøte, og i år er vertskapet den islandske foreningen, Félag íslenskra landslagsarkitektafila (FÍLA). Som oppvarming til møtet holder de et åpent og gratis seminar, hvor Jens Linnet er invitert som hovedtaler.

Tittelen på seminaret er «Náttúra og hönnun – Hvernig fær náttúran aukin sess í mannvirkjagerð?» (Natur og design – Hvordan får naturen økt plass i anleggsteknikk?), og det finnes spesialister på alt fra status for økosystemer i bygningsmiljøet til livsløpsvurdering i miljødesign.

«Formålet med seminaret er å diskutere hvordan naturen kan økes i utformingen av konstruksjoner og hva som kan oppnås med godt planlagte mottiltak. Diskusjonen om biologisk mangfold, bærekraft og klimaendringer har vært sterkt økende de siste årene, og det legges vekt på behovet for å ta enda mer hensyn til naturen ved bygging av strukturer i en bred sammenheng. Ekstremer i været og de siste tallene om økosystemenes tilbakegang driver denne trenden ytterligere», sier Ómar Ingþórsson, president i FÍLA.

Spørsmålet er hvordan vi gjennom landskapsarkitektur kan skape gode byrom for både mennesker og natur, og Jens vil snakke om hvordan vi kan kombinere skjønnhet med løsninger på sosiale og klimaproblemer.

Jens taler kl 15:40 og hele programmet kan leses (på islandsk) her.