DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Furuset hageby

Furuset Hageby er det andre demenshjemmet i Oslo som er utformet som hageby. Hjemmet har 112 plasser og er et nybygg designet med tanke på personer med kognitiv svikt som demens og Alzheimers. Hensikten med prosjektet er å skape et trygt og omsorgsfullt bygg, der mennesker med demens føler seg hjemme og trygge i et gjenkjennelig miljø som er sunt, naturlig og lokalt. Furuset Hageby ska la folk fortsette med sine vanlige og daglige aktiviteter for å skape en kontinuitet i livet og unngå opplevelsen av å være på institusjon.

Furuset hageby er organisert rundt to hovedtun med landsbygaten i midten. Hele bebyggelsen følger terrengets hellende terreng fra sydvest mot nordøst. Dette gir de beste sol- og utsiktsforhold til det omkringliggende landskapet.

Bebyggelsens nivåforskjeller danner mulighet for å etablere “Den grønne rundløype” som knytter de to tunene sammen og forbinder anlegget til en helhet med en universelt utformet grønn gangsti. Hovedadkomsten er lagt mot sydøst og knytter seg til Furuset sentrum. Samlet danner bebyggelsen for hagebyen en naturlig beskyttende avgrensning mot de omkringliggende områder på Furuset. Dette er søkt gjort med stor variasjon og uten synlig inngjerding.

Hagebyen er utformet med mindre bogrupper, arbeidsplasser og oppholdsrom. Målet er at beboere skal kunne bevege seg friere rundt på et større område, i oversiktlige og tilgjengelig omgivelser utendørs og innendørs. Både arkitektur og bruk av moderne velferdsteknologi er viktige verktøy for å få til dette. Ideen er at beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig med butikk, restaurant, landsbyhus, legekontor, frisør- og fotpleietilbud, samt klubb/hobbyrom. Beboere og besøkene har store felles uterom inkludert et større taklandskap for dyrkning og fellesaktiviteter.

Det er kun valgt stedegne planter som er allergivennlige og mange av plantene er spiselige, gir frukter eller bær. Det finnes tre sansehager inni mellom bygningskroppen. Disse ligger i forbindelse med noen bogrupper som har fri tilgang til hagene. De tre sansehagene er utformet med hvert sitt konsept; Skogen, Fjellet og Frukthagen. Alle har de vegetasjon og materialer som reflekterer konseptet. Det er plantet både stauder og trær i sansehagene, og det er plassert ut sittegrupper som er med på å danne små oppholdsplasser. Den grønne rundløypen er en sammenhengende gangforbindelse hvor vegetasjonen varierer mellom å være strukturert og vill. Landsbygaten er et mer urbant uterom hvor det er plassert flere trær for å skape en følelse av bytrær mellom veggene og langs «gaten».

Nord og 3RW er ansvarlig for landskapsdesign. BOGL var prosjekterende landskapsarkitekt for detaljfasen på prosjektet.

.

Tags demenshjem, FutureBuilt, BREEAM, Furuset hageby, Oslobygg

Lokasjon Granstangen 51, 1051 Oslo, Norge

Oppdragsgiver Oslobygg

Samarbeid Nord og 3RW (designansvarlig)

Rolle Prosjekterende landskapsarkitekt (detajlfasen)

Årstall 2018-2023

Areal 11.500 m²

Sertifiseringer FutureBuilt og BREEAM Excellent

Status Innviet 2023

Relaterede prosjekter