DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

02.06.20

BOGL vinner Fjordpassagen i Thisted

02.06.20

BOGL er kåret som vinner i konkurransen ”Passagen mellem by og fjord” gjenåpner passasjen som blir en oase full av historie og opplevelser i en av byens glemte og hemmelige lommer. Passasjen skaper en tydelig forbindelse mellom by og fjord, og den får en form der alle passasjens historier og romlige kvaliteter står i sentrum.

Thisted ligger vakkert til ved Limfjorden. Den gamle bykjernen omfavner havnen med en tett bystruktur, full av svingete gater, plasser og torg som vitner om Thisteds opphav som gammel handelsby med sterk historisk kobling til vannet.  Byen har mange skjulte bakgårder og hager som er tilbaketrukket fra de offentlige strøk som tidligere har myldret med liv. Med passasjen mellom den gamle bykjernen og fjorden forankres historien om Thisted ved Limfjorden, og historien om bakgårdene styrkes og bringes inn i en moderne tid.

”Prosjektet danner et nytt byrom ved å gjenbruke og fremheve stedets kvaliteter og egenart. Den gamle smien gjøres om, og blir et nytt samlingspunkt i byen. Vår utforming av passasjen fremhever bakgårdens historie og setter fellesskapet i fokus. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med å realisere visjonene sammen med Thisted Kommune og Realdania.” sier kreativ direktør Jens Linnet.

Med gjenåpningen av passasjen får Thisted by en forbindelse mellom Havnetorv over Thisted Kystvej til Håndværkertorv, gjennom Passasjens byrom og Smien og videre opp til Nytorv, slik at man som fotgjenger kan bevege seg direkte fra fjorden og rundt i midtbyens handelsgater i en loop mellom byens viktigste knutepunkt. Langs hele byromsforløpet er det gode muligheter for opphold. Her finnes det steder der man kan slå seg ned med en kopp kaffe i solen, i ly av trær, mens barna leker. Det er oppholdssteder der du ikke nødvendigvis skal kjøpe noe, men en mulighet til å ta en liten pause på en benk. Og spesielt i passasjen, og i dens nye byrom, skapes nye synergier med de eksisterende byfunksjonene. Her er byrommene multifunksjonelle og fleksibelt disponert, slik at det er plass til både korte opphold i solen, lek og sanseopplevelser, men også til fellesskap og møtesteder, samtidig som de kan romme store begivenheter, konserter, plass til kulturlivet, pop-up-shops, fellesspising, loppemarked og brettspill.

Passasjen er med sine nye byrom og Smien et mulighetsrom for Thisted. Et livlig, fleksibelt og robust fyrtårn for fellesskapet i byen. Og med plass til både store begivenheter og hverdagsliv, vil Passasjen spille en sentral rolle i byen og som støtte for det livlige kultur- og handelslivet som allerede er der. Her er kulturhistorien vekket til live i de mange lag av historier og referanser. Fra kalksteinen, som henviser til naturgrunnlaget, over vannelementer som bringer bekken tilbake i nye former, til Smien som et sted for nye opplevelser og fellesskaper. Den helt spesielle stemningen som er i Passasjen i dag, er frembragt og styrket, slik at Passasjen tilbyr Thisted en attraktiv og levende forbindelse mellom by og fjord.