DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

10.08.20

BOGL vinner nøkkelprosjekt i Københavns klimasikring

10.08.20

Lersøparken og Bispebjerg Bakke skal skybruddssikres, og vi er stolte av å kunne fortelle at BOGL har vunnet oppgaven i samarbeid med Orbicon | WSP. Den store, historiske parken ligger som et gjemt, men imponerende landskap midt i byen. En sentral plen brer seg langs foten av hovedbygningen til Bispebjerg Hospital, omkranset 100 år gamle trær. De store, lavtliggende arealene gjør det mulig å holde tilbake store mengder vann, noe som betyr at parken er et nøkkelprosjekt i klimatilpasningen av København – og ikke minst et viktig rekreasjonsområde.

Denne våren har vist oss hvor uunnværlige grønne områder og byrom er for en storby. Naturen har en positiv effekt både fysisk og psykisk på vår helse og livskvalitet. Derfor gleder vi oss til både å klimasikre Lersøparken og fremheve dens naturlige kvaliteter. Året rundt har parken gressplener til alt fra ballspill til sanketurer, mens gråpoppel og osp skaper gode levevilkår for flaggermus.

Som navnet tilsier, lå det opprinnelig en innsjø på området. Lersøen var en av Københavns få store naturlige innsjøer, men på 1800-tallet ble den brukt som losseplass før den til slutt ble tørrlagt. Nesten hundre år senere er vi i gang med å undersøke hvordan vi kan bringe Lersøen tilbake til Lersøparken. Ved å gjenetablere innsjøen som et basseng med et permanent vannspeil, skaper vi ikke bare et vakkert vannmotiv – vi får også muligheten til å forbedre parkens biodiversitet betydelig og imøtekomme lokale ønsker.

Som et viktig ledd i klimatilpasningen, skal det anlegges forsinkelsesbassenger i Lersøparken, mens Bispebjerg Bakke kommer til å fungere som en skybruddsvei som skal lede vannet fra Bispebjerg Hospital til parken. Lersøparken skal samlet sett kunne holde tilbake 20 000 m3 vann før det blir ledet videre ut i systemet. Den økonomiske rammen på prosjektet er totalt på ca. 123 millioner NOK, og det er et av de største klimatilpasningsprosjektene i Københavns Kommune. Prosjektet er nettopp startet og forventes avsluttet i 2024.