DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

30.08.21

BOGL utvalgt til parallelloppdrag om ny skole i Sortland

30.08.21

Sortland kommune skal bygge ny barneskole og idretts- og svømmehall, og det er med stor glede, at vi kan fortælle, at BOGL er utvalgt til parallelloppdraget. Vi har dannet team med norske Ola Roald Arkitektur og Byverkstedet og ser frem til å komme med vårt bud på plassering. Vi synes prosjektet er spesielt spennende fordi det berører og forbinder flere fagområder, og tar barn og unge på alvor når det peker på skolen og idretten som en viktig brikke i stedsutviklingen. Det er tydelig at det er mye engasjement rundt saken i Sortland, og en vilje til å få til noe bra for stedet sitt.

Sortland Kommune er med sine vel 10.000 innbyggere regionsenter i Vesterålen, der ligger nord for Lofoten og har spektakulær natur med bratte fjell, øyer, sund, frodige daler og buldrende hav. Gjennom parallelloppdraget ønsker kommunen å få innspill som gjør det mulig å diskutere og konkretisere hvordan kommunale investeringene kan gi størst mulig synergieffekt for stedsutviklingen, innbyggernes trivsel og en langsiktig og bærekraftig utvikling. Og spørgsmålet er, hvordan en ny skole, idretts- og svømmehall kan bidra til det.

BOGL har god erfaring med prosjektering av skole-og idrettsanlegg fra blandt andet Kalvebod Fælled Skole og Kødbyens Skole i København og skolekonsept i Tangen Nesodden. Den viktigste endringen de seneste årene er at de i større grad enn før er ansett som en vigtig brikke i stedsutviklingen, spesielt på steder som Sortland hvor skolen har et stort eiesrskap på kultur og idrett. En skole med tilhørende uterom er en demokratisk arena og skal fylle behov utover undervisningen. Vi er svært opptatt av å forstå det stedet vi skal jobbe med, og vi bruker god tid for å få en forståelse av stedet og hvad som er særegent med nettop Sortland og de ulike tomtene.
Du kan lese mer om prosjektet her.