DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

24.02.22

BOGL, Dyrvik Arkitekter og JAJA Architects vinner arkitektkonkurransen for transformasjon og utvikling av Torp Bruk i Fredrikstad

24.02.22

En enstemmig jury har nettopp kåret teamet som til vinner av konkurransen. Med vinnerforslaget ’Elvetorpet’ får teamet til oppdrag å skape rammene for en helt ny og unik bydel som vil binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturlig knutepunkt og gjøre Torp Bruk til en attraktiv destinasjon for hele Viken sør.

“Elvetorpet er det forslaget som i sterkest grad utnytter områdets særegne kvaliteter. Naturkvalitetene blir effektivt benyttet i planen og spesielt elvekanten brukes som den stedlige kvaliteten den er”, heter det blant annet i juryens begrunnelse. Juryens vurdering av vinnerforslaget kan leses her

Traff best på urbanitet, områdekvalitet og bomiljø
«Elvetorpet» tar utgangspunkt i en dyptgående forståelse for områdets kulturhistoriske og landskapsmessige karaktertrekk og skaper en urban «landsby» med et grønt, bilfritt bomiljø og en identitetssterk forankring til elverommet. Forslaget skaper en sterk relasjon mellom landskapet, elverommet og de gamle industribyggene langsetter elven, og utnytter tilknytningen til vannet som en helt sentral kvalitet i prosjektet.

“Juryen mener at vinnerforslaget har det aller største potensialet til å kunne utvikles videre til å bli den destinasjonen og knutepunktet Torp skal bli. Vi opplever at forslaget i svært stor grad treffer de målsettingene vi har for området både med tanke på urbanitet, områdekvalitet og bomiljø”, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS og juryens leder. 

Skal transformere industriområde til ny bydel med inntil 1000 boenheter
Vinneren tildeles oppdraget med å regulere området, samt mulighet for utvikling og prosjektering av minst ett boligprosjekt/byggetrinn. Torp Bruk er som ett av få områder tatt inn i kommuneplanen for Fredrikstad kommune, og skal transformeres fra dagens industriområde til en ny bydel med ca. 800-1000 boenheter.

Det ble levert inn 33 søknader i prekvalifiseringen, hvorav seks team ble valgt ut til å delta i konkurransen. Konkurransen ble gjennomført som en begrenset plan- og designkonkurranse i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL) på vegne av Torp Marinepark Eiendom AS. Etter grundig vurdering har juryen enstemmig kåret forslaget «Elvetorpet» signert arbeidsfellesskapet Dyrvik Arkitekter, JAJA Architects og BOGL til vinner av konkurransen.

Vinnerforslaget vil bli nærmere presentert i løpet av våren sommeren. Nå starter arbeidet med å bearbeide og kvalitetssikre forslaget. Forventet oppstart regulering er våren 2022

Les mer om konkurransen her.