DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

05.03.20

Vi utvikler Tangen sentrum til fremtidens forstad

05.03.20

BOGL er sammen med JAJA og Studio Ellefsen valgt ut til å delta i parallelloppdraget om utviklingen av Tangen sentrum på Nesodden i Norge. Som ett av tre team kom vi gjennom nåløyet blant 34 søkere som alle hadde levert “tilbud av god kvalitet” ifølge Nesodden kommune.

Tangen ligger på halvøyen Nesodden i Oslofjorden. Nesodden er kjent for sin mangfoldige natur med skog, fjell og strand, og med bare 20 minutters båttur til Oslo er Nesodden kommune, og særlig hovedområdet Tangen, er populært sted å bo og jobbe.

For å sikre fortsatt bærekraftig vekst ønsker kommunen å lage en utviklingsplan for Tangen, der sentrum kan fortettes med et variert utvalg av boliger, utdannings- og kulturinstitusjoner og nye, attraktive muligheter for næringslivet. Parallelloppdraget har som formål å danne grunnlag for det videre planarbeidet både som prosessverktøy og med konkrete ideer og konsepter.

Fellesskap er et nøkkelord i utviklingsplanene for Tangen sentrum, og forslag til hvordan offentlige og private aktører kan dele både på eksisterende og nye kvadratmeter står høyt på kommunens ønskeliste. Målet er å skape et levende bymiljø – også etter stengetid.

I går var teamet på oppstartsmøte, og vi gleder oss til å komme skikkelig i gang med oppgaven og gi Nesodden kommunes innbyggere, politikere, investorer og næringsliv kreative, konkrete og realiserbare løsningsforslag.